Khu vực tạm ngưng cung cấp nước: Toàn bộ tuyến đường, hẻm thuộc địa bàn phường 2, 3, 4, 9 quận 5, bệnh viện 30/4, bệnh viện Đức Khang.Từ 22 giờ 00 phút, ngày 22/10/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 23/10/2020.

21/10/2020 3:41:17 p.m.
  • Khu vực tạm ngưng cung cấp nước: Toàn bộ tuyến đường, hẻm thuộc địa bàn phường 2, 3, 4, 9 quận 5, bệnh viện 30/4, bệnh viện Đức Khang.Từ 22 giờ 00 phút, ngày 22/10/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 23/10/2020.