TB tạm ngưng cung cấp nước toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn phường 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14 Quận 6; phường 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16 Quận 8; phường An Lạc, An Lạc A, Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Trị Đông B, Tân Tạo, Tân Tạo A, Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Bình Hưng Hòa B Quận Bình Tân; khu vực chợ Bình Điền, các khu công nghiệp trên địa bàn quận Bình Tân,...dự kiến từ 22h00 ngày 07/11/2020 (thứ bảy) đến 05h00 ngày 08/11/2020 (chủ nhật)

5/11/2020 9:39:15 a.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn phường 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14 Quận 6; phường 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16 Quận 8; phường An Lạc, An Lạc A, Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Trị Đông B, Tân Tạo, Tân Tạo A, Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Bình Hưng Hòa B Quận Bình Tân; khu vực chợ Bình Điền, các khu công nghiệp trên địa bàn quận Bình Tân,...dự kiến từ 22h00 ngày 07/11/2020 (thứ bảy) đến 05h00 ngày 08/11/2020 (chủ nhật)