TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến đường Quốc Lộ 1A (khu vực mặt tiền số chẵn từ Nguyễn Thị Tú đến đường số 4) và các hẻm nhánh số chẵn của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.Từ 10 giờ 00 phút đến 14 giờ 00 phút ngày 12/11/2020 (thứ 5).

10/11/2020 2:38:47 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến đường Quốc Lộ 1A (khu vực mặt tiền số chẵn từ Nguyễn Thị Tú đến đường số 4) và các hẻm nhánh số chẵn của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.Từ 10 giờ 00 phút đến 14 giờ 00 phút ngày 12/11/2020 (thứ 5).