TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến đường Đất Mới (khu vực mặt tiền số lẻ từ Tỉnh Lộ 10 đến Hương Lộ 2) và các hẻm nhánh số lẻ của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.Tuyến đường Tỉnh Lộ 10 (khu vực mặt tiền số chẵn từ Đất Mới đến Mã Lò) và các hẻm nhánh số chẵn của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.Tuyến đường Mã Lò (khu vực mặt tiền số chẵn từ Tỉnh Lộ 10 đến Hương Lộ 2) và các hẻm nhánh số chẵn của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.Tuyến đường Hương Lộ 2 (khu vực mặt tiền số lẻ từ Mã Lò đến Đất Mới) và các hẻm nhánh số lẻ của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.Tuyến đường Ấp Chiến Lược (từ hẻm 385 Ấp Chiến Lược đến Đất Mới) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.Từ 09 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút ngày 11/11/2020 (thứ 4).

10/11/2020 2:41:33 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến đường Đất Mới (khu vực mặt tiền số lẻ từ Tỉnh Lộ 10 đến Hương Lộ 2) và các hẻm nhánh số lẻ của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.Tuyến đường Tỉnh Lộ 10 (khu vực mặt tiền số chẵn từ Đất Mới đến Mã Lò) và các hẻm nhánh số chẵn của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.Tuyến đường Mã Lò (khu vực mặt tiền số chẵn từ Tỉnh Lộ 10 đến Hương Lộ 2) và các hẻm nhánh số chẵn của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.Tuyến đường Hương Lộ 2 (khu vực mặt tiền số lẻ từ Mã Lò đến Đất Mới) và các hẻm nhánh số lẻ của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.Tuyến đường Ấp Chiến Lược (từ hẻm 385 Ấp Chiến Lược đến Đất Mới) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.Từ 09 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút ngày 11/11/2020 (thứ 4).