TB tạm ngưng cung cấp nước: Dãy số lẻ Đường Bùi Minh Trực, P.6, Q.8;Đường Liên Tỉnh 5, P.6, Q.8 (từ Bùi Minh Trực- Tạ Quang Bửu);Khu dân cư Binh Đăng, P.6, Q.8;Dãy số chẵn đường Tạ Quang Bửu, P.6, Q.8 (từ Liên Tỉnh 5- Cuối đường).Từ 13h30 đến 15h30 Thứ Hai ngày 16/11/2020;

12/11/2020 2:19:05 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Dãy số lẻ Đường Bùi Minh Trực, P.6, Q.8;Đường Liên Tỉnh 5, P.6, Q.8 (từ Bùi Minh Trực- Tạ Quang Bửu);Khu dân cư Binh Đăng, P.6, Q.8;Dãy số chẵn đường Tạ Quang Bửu, P.6, Q.8 (từ Liên Tỉnh 5- Cuối đường).Từ 13h30 đến 15h30 Thứ Hai ngày 16/11/2020;