TB tạm ngưng cung cấp nước:Tuyến đường Kinh Dương Vương (từ Vòng Xoay Mũi Tàu đến hẻm 519 Kinh Dương Vương) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Tuyến đường An Dương Vương (từ Lý Chiêu Hoàng đến Cầu Mỹ Thuận) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Tuyến đường Lê Công Phép và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Tuyến đường Phan Đình Thông và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Tuyến đường số 1, 1A, 1B, 1C, 2, 3, 3A, 3B, 3C, 5, 7 và các hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Tuyến đường Nguyễn Hới và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Từ 22 giờ 00 phút ngày 25/11/2020 (thứ 4) đến 04 giờ 30 phút ngày 26/11/2020 (thứ 5).

17/11/2020 3:36:38 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước:Tuyến đường Kinh Dương Vương (từ Vòng Xoay Mũi Tàu đến hẻm 519 Kinh Dương Vương) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Tuyến đường An Dương Vương (từ Lý Chiêu Hoàng đến Cầu Mỹ Thuận) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Tuyến đường Lê Công Phép và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Tuyến đường Phan Đình Thông và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Tuyến đường số 1, 1A, 1B, 1C, 2, 3, 3A, 3B, 3C, 5, 7 và các hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Tuyến đường Nguyễn Hới và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Từ 22 giờ 00 phút ngày 25/11/2020 (thứ 4) đến 04 giờ 30 phút ngày 26/11/2020 (thứ 5).