TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến đường số 1, 1A, 1B, 1C, 2, 3, 3A, 3B, 3C, 5, 7 và các hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Tuyến hẻm 437, 477 đường Kinh Dương Vương thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Từ 09 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 18/11/2020 (thứ 4).

17/11/2020 3:39:39 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến đường số 1, 1A, 1B, 1C, 2, 3, 3A, 3B, 3C, 5, 7 và các hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Tuyến hẻm 437, 477 đường Kinh Dương Vương thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Từ 09 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 18/11/2020 (thứ 4).