Thông tư số: 05/2009/TT-BYT

1/10/2010 12:00:00 a.m.

Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ Y tế về ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt"

Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Loại văn bản:

Thông tư Số hiệu: 05/2009/TT-BYT

Người ký: Trịnh Quân Huấn

Ngày ký: 17/06/2009

Ngày hiệu lực: 01/12/2009

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây