Thông tư số: 01/2008/TT-BXD

1/10/2010 12:00:00 a.m.

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

 Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng

Loại văn bản: Thông tư

Số hiệu: 01/2008/TT-BXD

Người ký: Nguyễn Văn Liên

Ngày ký: 02/01/2008

Ngày hiệu lực: 09/11/2009

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây