1 2 3 4 5 >

TB tạm ngưng cung cấp nước:Tuyến đường Liên Khu 4-5 và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.Tuyến đường số 4 và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.Từ 13 giờ 00 phút đến 15 giờ 00 phút ngày 21/9/2020 (thứ 2).

TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến đường Trương Phước Phan (từ Tỉnh Lộ 10 đến Ấp Chiến Lược) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.Tuyến đường Ấp Chiến Lược (khu vực mặt tiền số lẻ từ Đất Mới đến hẻm 163 Ấp Chiến Lược) và các hẻm nhánh số lẻ của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.Tuyến đường Liên Khu 16-18 (từ Tỉnh Lộ 10 đến Ấp Chiến Lược) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.Từ 8 giờ 30 phút đến 15 giờ 00 phút ngày 21/9/2020 (thứ 2).

TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến đường Tân Hòa Đông (khu vực mặt tiền số lẻ từ Hương Lộ 2 đến Phan Anh) và các hẻm nhánh số lẻ của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.Tuyến đường Trương Phước Phan (từ Tân Hòa Đông đến Ấp Chiến Lược) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.Từ 23 giờ 00 phút ngày 21/9/2020 (thứ 2) đến 05 giờ 00 phút ngày 22/9/2020 (thứ 3).

TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến đường Quốc Lộ 1A (từ Nguyễn Thị Tú đến cầu Bình Thuận) và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.Tuyến đường Cây Cám (từ Kênh Tham Lương đến trước số 88 Cây Cám) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.Từ 09 giờ 00 phút đến 14 giờ 00 phút ngày 21/09/2020 (thứ 2).

TB tạm ngưng cung cấp nước: Toàn bộ khu vực Phường 12, Quận 6.Từ 09 giờ 30 phút,ngày 17/9/2020 đến 14 giờ 00 phút ngày 17/9/2020.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến đường Lê Trọng Tấn (khu vực mặt tiền số chẵn từ Cầu Bưng đến Phạm Đăng Giảng) và các hẻm nhánh số chẵn của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.Tuyến đường Phạm Đăng Giảng (khu vực mặt tiền số lẻ từ Lê Trọng Tấn đến ranh Quận 12) và các hẻm nhánh số lẻ của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.Các tuyến đường M1, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M12 thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.Tuyến đường số 18 (khu vực mặt tiền số lẻ từ Phạm Đăng Giảng đến Quốc Lộ 1A ) và các hẻm nhánh số lẻ của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.Từ 23 giờ 00 phút ngày 17/9/2020 (thứ 5) đến 05 giờ 00 phút ngày 18/9/2020 (thứ 6).

 Khu vực tạm ngưng cung cấp nước:Tuyến hẻm 252, 276 Hương Lộ 80.Từ 13 giờ 00 phút đến 15 giờ 00 phút ngày 15/09/2020 (thứ 3).

TB tạm ngừng cung cấp nước: Toàn bộ tuyến đường, hẻm thuộc địa bàn phường 4 quận 5.Từ 11 giờ 00 phút, ngày 15/09/2020 đến 14 giờ 00 phút ngày 15/09/2020.Toàn bộ tuyến đường, hẻm thuộc địa bàn phường 1 quận 5, Bệnh viện nhiệt đới, Bệnh viện tâm thần, Bệnh viện chấn thương chỉnh hình.Từ 09 giờ 30 phút, ngày 17/09/2020 đến 13 giờ 00 phút ngày 17/09/2020.

TB tạm ngưng cung cấp nước:Tuyến đường Quốc Lộ 1A (từ cầu Bình Thuận đến nhà số 812) và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.Tuyến đường Quốc Lộ 1A (dãy số chẵn từ nhà số 812 đến Võ Trần Chí) và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.Từ 22 giờ 00 phút, ngày 15/9/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 16/9/2020.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến đường Quốc Lộ 1A (từ cầu Bình Thuận đến nhà số 812) và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.Tuyến đường Quốc Lộ 1A (dãy số chẵn từ nhà số 812 đến Võ Trần Chí) và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.Từ 22 giờ 00 phút, ngày 15/9/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 16/9/2020.