1 2 3 4 5 >

TB tạm ngưng cung cấp nước:Các tuyến đường, hẻm trên địa bàn Phường 1;Đường Dương Bá Trạc và các hẻm nhánh;Đường Phạm Thế Hiển (số chẵn - từ cầu Mật đến cầu Ông Lớn);Từ 22h00 ngày 13/01/2020 đến 05h00 ngày 14/01/2020;Từ 22h00 ngày 14/01/2020 đến 05h00ngày 15/01/2020;

TB tạm ngưng cung cấp nước: Các tuyến đường, hẻm khu dân cư Bình Phú 2.Từ 22 giờ 00 phút, ngày 10/01/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 11/01/2020.

TB tạm ngưng cung cấp nước:Tuyến đường Kinh Dương Vương (từ Hồ Học Lãm đến nhà số 519 bên dãy số lẻ) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Tuyến đường Lâm Hoành và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Tuyến đường Lê Cơ và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Tuyến đường Hồ Học Lãm (từ Kinh Dương Vương đến Võ Văn Kiệt bên dãy số chẵn) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Tuyến hẻm 50 Nguyễn Quý Yêm phường An Lạc, quận Bình Tân.Từ 13 giờ 00 phút, ngày 13/01/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 13/01/2020.

TB tạm ngưng cung cấp nước:Tuyến đường Trương Phước Phan và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.Tuyến đường Liên Khu 16 – 18 và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.Tuyến đường Ấp Chiến Lược và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.Từ 09 giờ 00 phút, ngày 16/01/2020 đến 12 giờ 00 phút ngày 16/01/2020.Từ 23 giờ 00 phút, ngày 16/01/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 17/01/2020.

TB tạm ngưng cung cấp nước:Hậu Giang và các hẻm (số lẻ) (Minh Phụng – Phạm Đình Hổ);Minh Phụng và các hẻm (số chẵn) (Hậu Giang – Phan Van Khỏe);Phan Văn Khỏe và các hẻm (số lẻ) (Minh Phụng – Phạm Đình Hổ);Phạm Đình Hổ và các hẻm (số lẻ) (Lê Quang Sung – Phan Văn Khỏe);Mai Xuân Thưởng và các hẻm (02 bên) (Lê Quang Sung – Phan Văn Khỏe);Cao Văn Lầu và các hẻm (02 bên) (Lê Quang Sung – Phan Văn Khỏe);Lê Quang Sung và các hẻm (số lẻ) (Mai Xuân Thưởng – Phạm Đình Hổ);Trần Quang Lập và các hẻm (02 bên) (Cao Văn Lầu – Mai Xuân Thưởng);Bửu Đình và các hẻm (02 bên).Từ 09 giờ 00 phút, ngày 09/01/2020 đến 12 giờ 00 phút ngày 09/01/2020.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Hẻm 689 Ba Đình, Phường 10;Đường Chánh Hưng (số chẵn – từ Ba Đình đến Hưng Phú), Phường 10;Hẻm 279, 289 Tùng Thiện Vương, Phường 11.Từ 11h00 đến 16h00 thứ Năm, ngày 02/01/2020;Từ 11h00 đến 16h00 thứ Sáu, ngày 03/01/2020;

TB tạm ngưng cung cấp nước: Khu dân cư Bình Phú 1, Phường 10.Đường Hậu Giang (số lẻ) (Bình Phú – An Dương Vương), Phường 11.Đường An Dương Vương (số chẵn) (Lý Chiêu Hoàng – Hậu Giang), Phường 11.Từ 09 giờ 00 phút, thứ 2,  ngày 06/01/2020 đến 12 giờ 00 phút ngày 06/01/2020.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Toàn bộ các tuyến đường, hẻm thuộc địa bàn phường 14 quận 5 Từ 22 giờ 00 phút, ngày 02/01/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 03/01/2020.

TB tạm ngưng cung cấp nước hẻm 689 Ba Đình, Phường 10, đường Chánh Hưng (số chẵn từ Ba Đình đến Hưng Phú) phường 10,hẻm 279, 289 Tùng Thiện Vương, phường 11 từ 11 giờ00 đến 16 giờ 00 ngày 02/01/2020 (thứ năm) và ừ 11 giờ00 đến 16 giờ 00 ngày 03/01/2020 (thứ sáu)

  TB tạm ngưng cung cấp nước: Các tuyến đường, hẻm tại khu vực phường 4, 7 quận 6.Từ 22 giờ 00 phút, thứ 5,  ngày 02/01/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 03/01/2020.TB tạm ngưng cung cấp nước: Các tuyến đường, hẻm tại khu vực phường 4, 7 quận 6.Từ 22 giờ 00 phút, thứ 6, ngày 03/01/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 04/01/2020.