1 2 3 4 5 >

TB tạm ngưng cung cấp nước:.Tuyến đường Lộ Tẻ, Trần Thanh Mai, Bờ Sông, Tỉnh Lộ 10 (dãy số lẻ từ Quốc Lộ 1A đến cầu Bà Hom), các tuyến đường thuộc khu dân cư Bắc Lương Bèo và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.Tuyến đường Tỉnh Lộ 10 (dãy số chẵn từ Quốc Lộ 1A đến cầu Bà Hom) và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Tân Tạo, quận Bình Tân.Từ 22 giờ 00 phút, ngày 07/07/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 08/07/2020.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Toàn bộ tuyến đường, hẻm thuộc địa bàn phường Bình Trị Đông A quận Bình Tân.Từ 22 giờ 00 phút, ngày 03/07/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 04/07/2020.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Toàn bộ các tuyến đường, hẻm thuộc địa bàn phường 13, 14 quận 5 Từ 22 giờ 00 phút, ngày 10/07/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 11/07/2020.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Phạn Phú Thứ (Phạm Văn Chí – Võ Văn Kiệt), Phường 3.Đường Hậu Giang (Phạm Đình Hổ – Hẻm 178 Hậu Giang), Phường 6.Từ 22 giờ 00 phút,ngày 08/7/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 09/7/2020.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Lò Gốm (Phạm Văn Chí – 963 Lò Gốm).Đường Văn Thân (02 bên) (Lò Gốm – Bình Tiên).Đường Bà Lài (02 bên) (Lò Gốm - Phạm Văn Chí).Đường Phạm Văn Chí (số chẵn) (Lò Gốm – Bình Tiên).Đường Bình Tiên (số lẻ) (Phạm Văn Chí – Đầu hẻm 231 Bình Tiên).Từ 22 giờ 00 phút,ngày 06/7/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 07/7/2020.

Khu vực tạm ngưng cung cấp nước: Toàn bộ các tuyến đường, hẻm thuộc địa bàn phường 14 quận 5 Từ 22 giờ 00 phút, ngày 01/07/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 02/07/2020.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Hai bên đường và các hẻm thuộc thuộc tuyến đường sau: Hùng Vương (Ngô Quyền – Trần Nhân TôAn Dương Vương (Trần Nhân Tôn – Ngô Quyền), Nguyễn Tri Phương (Hùng Vương – An Dương Vương), Nguyễn Duy Dương (Hùng Vương – An Dương Vương), Yết Kiêu (Hùng Vương – An Dương Vương), Sư Vạn Hạnh (Hùng Vương – An Dương Vương), Trần Nhân Tôn (Hùng Vương – An Dương Vương) Từ 9 giờ 00 phút, ngày 30/06/2020 đến 11 giờ 00 phút ngày 30/06/2020.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến đường Lộ Tẻ, Trần Thanh Mại, Bờ Sông, Tỉnh Lộ 10 (dãy số lẻ từ Quốc Lộ 1A đến Cầu Bà Hom), các tuyến đường thuộc khu dân cư Bắc Lương Bèo và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.Tuyến đường Tỉnh Lộ 10 (dãy số chẵn từ Quốc Lộ 1A đến Cầu Bà Hom) và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Tân Tạo, quận Bình Tân.Từ 22 giờ 00 phút ngày 30/6/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 01/7/2020.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến Đường Số 7, 9, 11 và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân;Tuyến đường Quốc Lộ 1A (dãy số lẻ từ Tân Kỳ Tân Quý đến nhà số 513) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.Tuyến đường Tân Kỳ Tân Quý (từ cầu Tân Kỳ Tân Quý đến Quốc Lộ 1A) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân Từ 09 giờ 00 phút, ngày 25/6/2020 đến 11 giờ 00 phút ngày 25/6/2020.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến Đường số 14A, đường số 8 (số lẻ) và các hẻm nhánh thuộc tuyến đường trên thuộc phường Bình Hưng Hòa A, quaän Bình Tân.Từ 13 giờ 30 phút, ngày 26/6/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 26/6/2020.