1 2 3 4 5 >

TB tạm ngưng cung cấp nước: Toàn bộ khu vực Phường 8, Quận 6.Từ 22 giờ 00 phút,ngày 30/11/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 01/12/2020.

  • TB tạm ngưng cung cấp nước:Tuyến đường Kinh Dương Vương (từ Hồ Học Lãm đến hẻm 519 Kinh Dương Vương) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Tuyến đường Bùi Tư Toàn và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Tuyến đường Lâm Hoành và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Tuyến đường Lê Cơ và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Tuyến đường Nguyễn Quý Yêm và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Từ 09 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 25/11/2020 (thứ 4).

TB tạm ngưng cung cấp nước:Tuyến đường Tân Kỳ Tân Quý (khu vực mặt tiền số chẵn từ Cầu Kênh đến Quốc Lộ 1A) và các hẻm nhánh số chẳn của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.Tuyến đường Quốc Lộ 1A (khu vực mặt tiền số lẻ từ Tân Kỳ Tân Quý đến đường số 7) và các hẻm nhánh số lẻ của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.Các tuyến đường 5, 7, 9, 10, 11 và các hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.Từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút ngày 26/11/2020 (thứ 5).

TB tạm ngưng cung cấp nước:Tuyến đường Tân Kỳ Tân Quý (khu vực mặt tiền số chẵn từ Cầu Kênh đến Quốc Lộ 1A) và các hẻm nhánh số chẳn của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.Tuyến đường Quốc Lộ 1A (khu vực mặt tiền số lẻ từ Tân Kỳ Tân Quý đến đường số 7) và các hẻm nhánh số lẻ của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.Các tuyến đường 5, 7, 9, 10, 11 và các hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.Từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút ngày 26/11/2020 (thứ 5).

  • TB tạm ngưng cung cấp nước:Tuyến đường số 18B (từ Mã Lò đến Quốc Lộ 1A) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.Tuyến đường số 21 và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.Tuyến đường số 20 và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.Tuyến hẻm 881 Quốc Lộ 1A thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa A, Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.Tuyến đường Mã Lò (khu vực mặt tiền số lẻ từ Ao Đôi đến Tân Kỳ Tân Quý) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa A, Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.Từ 22 giờ 00 phút ngày 26/11/2020 (thứ 5)đến 03 giờ 00 phút ngày 27/11/2020 (thứ 6).

TB tạm ngưng cúp nước toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn phường 2, 5, 8, 11, 12, 13, 14 quận 6; phường 5, 6, 8, 9, 14, 15 quận 8;.từ 22h00 ngày 28/11/2020 đến 05h00 ngày 29/11/2020

 

TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến đường số 1, 1A, 1B, 1C, 2, 3, 3A, 3B, 3C, 5, 7 và các hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Tuyến hẻm 437, 477 đường Kinh Dương Vương thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Từ 09 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 18/11/2020 (thứ 4).

TB tạm ngưng cung cấp nước:Tuyến đường Kinh Dương Vương (từ Hồ Học Lãm đến hẻm 519 Kinh Dương Vương) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Tuyến đường Bùi Tư Toàn và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Tuyến đường Lâm Hoành và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Tuyến đường Nguyễn Quý Yêm và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Từ 10 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 19/11/2020 (thứ 5).Từ 23 giờ 00 phút ngày 23/11/2020 (thứ 2) đến 04 giờ 30 phút ngày 24/11/2020 (thứ 3).

TB tạm ngưng cung cấp nước:Tuyến đường Kinh Dương Vương (từ Vòng Xoay Mũi Tàu đến hẻm 519 Kinh Dương Vương) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Tuyến đường An Dương Vương (từ Lý Chiêu Hoàng đến Cầu Mỹ Thuận) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Tuyến đường Lê Công Phép và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Tuyến đường Phan Đình Thông và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Tuyến đường số 1, 1A, 1B, 1C, 2, 3, 3A, 3B, 3C, 5, 7 và các hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Tuyến đường Nguyễn Hới và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Từ 22 giờ 00 phút ngày 25/11/2020 (thứ 4) đến 04 giờ 30 phút ngày 26/11/2020 (thứ 5).

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Phạm Đình Hổ (số chẵn) (Hồng Bàng – Tháp Mười).Đường Tháp Mười (số chẵn) (Phạm Đình Hổ – Ngô Nhân Tịnh).Đường Lê Quang Sung (02 bên) (Phạm Đình Hổ – Ngô Nhân Tịnh).Đường Nguyễn Thị Nhỏ (số lẻ) (Hồng Bàng – Lê Quang Sung).Từ 22 giờ 00 phút,ngày 17/11/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 18/11/2020.Đường Phạm Đình Hổ (số chẵn) (Hồng Bàng – Tháp Mười).Đường Tháp Mười (số chẵn) (Phạm Đình Hổ – Ngô Nhân Tịnh).Đường Lê Quang Sung (02 bên) (Phạm Đình Hổ – Ngô Nhân Tịnh).Đường Nguyễn Thị Nhỏ (số lẻ) (Hồng Bàng – Lê Quang Sung).Từ 22 giờ 00 phút,ngày 18/11/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 19/11/2020.