1 2 3 4 5 >

Thông báo về kết quả chỉ định thầu.Gói thầu mua sắm thiết bị Dataloger

THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU.GÓI THẦU:MUA SẮM VẬT TƯ GANG CẦU.THUỘC DỰ ÁN:MUA SẮM VẬT TƯ GANG CẦU

THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU.GÓI THẦU:CUNG CẤP ĐAI LẤY NƯỚC PP.THUỘC DỰ ÁN MUA SẮM ĐAI LẤY NƯỚC PP

Thông báo về kết quả chỉ định thầu.Gói thầu:cung cấp đại khởi thủy hiệu MTN năm 2018.Thuộc dự án: Mua sắm đai khởi thủy hiệu MTN năm 2018

TB về kết quả chỉ định thầu.Gói thầu: cung cấp thiết bị dò tìm rò rỉ năm 2018.Thuộc dự án: mua sắm thiết bị dò tìm rò rỉ năm 2018.

THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU.GÓI THẦU:CUNG CẤP THIẾT BỊ KÝ SỐ HSM.THUÔC DỰ ÁN: MUA SẮM THIẾT BỊ KÝ SỐ HSM

THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU. GÓI THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ TƯỜNG LỬA NĂM 2018.THUỘC DỰ ÁN:CUNG CẤP THIẾT BỊ TƯỜNG LỬA

THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU. GÓI THẦU:CUNG CẤP MÁY IN DI ĐỘNG NĂM 2017.THUỘC DỰ ÁN: MUA MÁY IN DI ĐỘNG ĐỢT 3 NĂM 2017

Thông báo về kết quả chỉ định thầu. Gói thầu:Mua sắm thiết bị tường lửa năm 2017.Thuộc dự án: cung cấp thiết bị tường lửa.

THƯ MỜI THẦU
5/10/2017 2:09:32 p.m.

THƯ MỜI THẦU