1 2 3 4 5 >

TB tạm ngưng giải quyết hồ sơ gắn mới ĐHN nhằm phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

Thông báo về việc điều chỉnh giá nước

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIỮ XE KHÁCH HÀNG

TẠM NGƯNG GIẢI QUYẾT HỒ SƠ GẮN MỚI ĐỒNG HỒ NƯỚC NHẰM PHỤC VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI NĂM 2019.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG THEO MẪU 

NGHỊ ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 117/2007/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ SẢN XUẤT , CUNG CẤP VÀ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH

TB về lộ trình giá nước giai đoạn 2014 - 2018, thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải và khai thác nước dưới đất trên địa bàn Thành phố

QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BẢNG GIÁ DỜI NHANH, BỒI THƯỜNG, ĐÓNG MỞ NƯỚC ĐHN

CÁC QUY TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN KHÁCH HÀNG

QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CUNG CẤP, SỬ DỤNG NƯỚC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM