1 2 3 4 >

Sáng ngày 03/02/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớnlong trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) tại Hội trường Công ty.

Thực hiện công văn số 308-CV/ĐU ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV về việc học tập Nghị quyết số 35-NQ/TW và Thông báo Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII).

Ngày 11/10/2019  đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy Công ty đã tham dự và báo cáo tại Hội nghị, cùng tham dự Hội nghị có đ/c Ngô Bách Phong, Trưởng ban Tuyên giáo đảng ủy Tổng Công ty và 122 đồng chí cùng tham dự trong đó có 87 đ/c đảng viên và 35 đ/c là lãnh đạo Lãnh đạo Trưởng - Phó phòng ban đội, BCH Công đoàn cơ sở/bộ phận, BCH Đoàn TN cơ sở/bộ phận, tổ trưởng sản xuất đang sinh hoạt và công tác tại các Chi bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ Công ty CPCN Chợ Lớn.

Thực hiện kế hoạch số 71-KH/ĐU ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019).

Ngày 22/5/2019 Đảng ủy Công ty đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề cho tất cả đảng viên, Trưởng-phó phòng ban đội, BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên cùng tham dự (106 người) do Thạc sĩ Vũ Trung Kiên, Giảng viên Học viện chính trị quốc gia thành phố Hồ chí Minh báo cáo chuyên đề.

Đảng ủy Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn tổ chức triển khai NQ 26-27-28 hội nghị lần thứ 7 BCH Trung Ương Khóa XII

Chiều ngày 26/10/2018 Đảng bộ Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn đã tổ chức Hội nghị quán triệt, thông tin nhanh Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương 8 khóa XII. Đồng chí Lê Thị Thanh Tâm-Phó Bí thư Đảng ủy Công ty đã tham dự và báo cáo, cùng tham dự Hội nghị có 82 đồng chí Đảng viên và lãnh đạo các phòng ban đang sinh hoạt, công tác tại các Chi bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ Công ty.

Chiều ngày 31/7/2018, Đảng ủy Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm 2018 của Đảng bộ Công ty.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty CPCN Chợ Lớn đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành 2 đoàn thể Công ty để nghe báo cáo về tình hình hoạt động của 2 đoàn thể, công tác xây dựng Đảng và những tâm tư, nguyện vọng của Cán bộ đoàn thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

   Ngày 08 tháng 6 năm 2018, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn, Chi bộ Phòng Dịch vụ Khách hàng thuộc Đảng bộ cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho 02 quần chúng ưu tú đang công tác tại phòng DVKH gồm: Nguyễn Phong Phú - Tồ trưởng; Cao Hữu Đạt – Nhân viên .

Chiều ngày 22/3/2018 Đảng bộ Công ty đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Lê Thị Thanh Tâm-Phó Bí thư Đảng ủy Công ty đã tham dự và chủ trì Hội nghị, cùng tham dự Hội nghị có 73 đồng chí Đảng viên đang sinh hoạt tại các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.

 

Ngày 18/12/2017 BCH Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn đã có buổi làm việc với Đoàn kiểm tra hoạt động SXKD và hoạt động của Đảng bộ do Đồng chí Hồ Văn Lâm - Phó Bí thư Đảng bộ/Tổng Giám đốc Tổng công ty cấp nước Sài Gòn làm trưởng đoàn.