< 1 2 3 4 5 >

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018

BẢN TIN HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO
12/07/2018 9:38:32 a.m.

Công nhân viên Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn tích cực tham gia hiến máu nhân đạo.

Gia đình là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của xã hội, sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều phải biết chăm sóc và bảo vệ gia đình.

Sáng ngày 27/04/2018, tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, số 97 Phạm Hữu Chí P.12 Q.5, TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với sự tham dự của 63 cổ đông tương ứng với 9.861.496 cổ phần, chiếm tỉ lệ 75,86% trên tổng số13 triệu cổ phần của 548 cổ đông được mời tham dự Đại hội .

TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường sau: đường Ba Đình (từ Hưng Phú đến số nhà 361 Ba Đình) P.8 Q.8, đường Ba Đình (dãy số lẻ)(từ Chánh Hưng đến Hưng Phú) P.9 Q.8 từ 22h00 thứ sáu 23/03/2018 đến 05h00 thứ 7 ngày 24/03/2018.

Ngày 17/01/2018, công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Hoạt động SXKD và hoạt động đoàn thể năm 2017, nhằm biểu dương và tôn vinh những tập thể, cá nhân có những đóng góp tích cực cho việc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Hội nghị tổng kết có sự tham dự của lãnh đạo Tổng Công ty CN Sài Gòn TNHH MTV: Ông Dương Hồng Đệ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Ông Nguyễn Văn Dụ Phó Tổng Giám đốc, , Ông Tô Trung Dũng Chủ tịch công đoàn, Bà Nguyễn Thị Thiện Tâm Thường trực thi đua. Lãnh đạo công ty: Ông Nguyễn Văn Dũng Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc, lãnh đạo Phòng ban đội, tổ trưởng sản xuất và các cá nhân tiêu biểu.

Hướng dẫn xem,tải hóa đơn điện tử và thanh toán hóa đơn trực tuyến qua hệ thống VTC 365

 

SỔ TAY HỎI ĐÁP VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Sáng ngày 06/06/2017, tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, số 97 Phạm Hữu Chí P.12 Q.5, TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với sự tham dự của 128 cổ đông tương ứng với 10.481.178 cổ phần, chiếm tỉ lệ 80,62% trên tổng số13 triệu cổ phần của 549 cổ đông được mời tham dự Đại hội .