1 2 3 4 5 >

Thực hiện theo quy định Bộ Luật lao động, ngày 03 tháng 7 năm 2020 Công ty đã tiến hành tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020 tại hội trường Công ty. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty, Ban Giám đốc và 188 đại biểu đại diện cho 460 CNLĐ của Công ty tham dự.

Nhằm chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019) và kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1942-27/7/2019), BCH công đoàn cơ sở phối hợp Đoàn Thanh Niên tổ chức Giải bóng đá cán bộ công nhân viên Công ty năm 2019.

Thực hiện theo quy định của tổ chức Công đoàn, ngày 24 tháng 4 năm 2019 Công ty đã tiến hành tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019 tại hội trường Công ty. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty, Ban Giám đốc và 200 đại biểu đại diện cho 455 CNLĐ của Công ty tham dự.

         Ngày 24 tháng 05 năm 2018, Công ty cổ phần cấp nước Chợ lớn đã phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018. Chủ trì Hội nghị ông Huỳnh Tuấn Anh – Giám đốc Công ty và bà Trương Minh Phương Ánh – Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty và ông Dương Hồng Đệ - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn.

Ngày 20/10/2017 Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn tổ chức Hội nghị Đại biểu giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đây là dịp để đánh giá toàn diện sự phát triển và trưởng thành,những thiếu sót,hạn chế của phong trào công nhân và tổ chức công đoàn trong nửa đầu của nhiệm kỳ 2015-2020.

Thực hiện theo quy định của tổ chức Công đoàn, ngày 16 tháng 6 năm 2017 Công ty đã tiến hành tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2017 tại hội trường Công ty. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty, Ban Giám đốc và 112 đại biểu đại diện cho 500 CNLĐ của Công ty tham dự.

Với thông điệp “lá lành đùm lá rách”. Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn đã tổ chức thăm hỏi CNLĐ- Đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn bệnh tật nhân dịp mừng Xuân Đinh Dậu 2017.

Gia đình là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của xã hội, sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều phải biết chăm sóc và bảo vệ gia đình.

Thực hiện qui chế dân chủ cơ sở, qui định của Bộ luật lao động về việc tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động hàng năm.Ngày 6/5/2016 BCH Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn phối hợp với Ban giám đốc tổ chức Hội nghị đại biểu công nhân lao động Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn năm 2016.

Sáng ngày 11/4/2016, tại Hội trường lầu 4 Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn số 97 Phạm Hữu Chí P.12 Q.5, TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 với sự tham dự của 110 cổ đông tương ứng với 10.277.479 cổ phần, chiếm tỉ lệ 79,06% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.