Tạm ngưng giải quyết hồ sơ gắn mới đồng hồ nước nhằm phục vụ tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021