Thực hiện theo quy định Bộ Luật lao động, ngày 26 tháng 4 năm 2024 Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn đã long trọng tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024 tại Hội trường Công ty.
Đến tham dự Hội nghị, về phía lãnh đạo Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV có Ông Đặng Đức Hiền, Phó Tổng Giám đốc và Ông Lâm Tứ Duy, Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Tổng Công ty. Về phía lãnh đạo Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn có Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc và 194 đại biểu đại diện cho 461 CNLĐ của Công ty.
Tại Hội nghị, các đại biểu được người sử dụng lao động và đại diện Công đoàn báo cáo các nội dung:

  • Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2024.
  • Báo cáo công khai tài chính về việc trích, lập và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi; trích nộp kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
  • Báo cáo tình hình thực hiện thỏa ước lao động tập thể và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc năm 2023.
  • Báo cáo hoạt động Ban Thanh tra Nhân dân năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
Bên cạnh các báo cáo, Hội nghị cũng đã được Ông Huỳnh Tuấn Anh, Giám đốc Công ty trả lời những ý kiến đề xuất, kiến nghị của người lao động với người sử dụng lao động và Hội nghị đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt 100% của tổng số đại biểu được triệu tập tham dự các nội dung:
  • Kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi năm 2024.
  • Sửa đổi 01 phần nội dung Thỏa ước lao động tập thể.
  • Danh sách 22 thành viên đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ năm 2024.
Hội nghị cũng được nghe các ý kiến chỉ đạo của Ông Đặng Đức Hiền, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cùng sự tiếp thu ý kiến chỉ đạo, chia sẻ và định hướng hoạt động Công ty trong năm 2024 của Ông Huỳnh Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty.
Đây cũng thật sự là ngày hội công nhân lao động giúp người lao động có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó, tạo động lực giúp Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.
 
Một số hình ảnh trong Hội nghị:


Quang cảnh hội nghị.


Đoàn Chủ tịch Hội nghị.


Ông Đặng Đức Hiền, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.


Ông Huỳnh Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty tiếp thu ý kiến chỉ đạo, chia sẻ và định hướng hoạt động Công ty trong năm 2024