Phối hợp chính quyền địa phương giới thiệu “Ứng dụng chăm sóc khách hàng SAWACO”. Ngày 02/7/2023, tại ngày hội Phụ nữ quận 8 với chuyển đổi số năm 2023, Công ty Cổ phần cấp nước Chợ Lớn và Ban thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ Quận 8 đã phối hợp triển khai công tác giới thiệu, tuyên truyền và hướng dẫn người dân cài đặt “Ứng dụng chăm sóc khách hàng SAWACO”. Ứng dụng tương thích với tất cả hệ điều hành, cài đặt dễ dàng.“Ứng dụng chăm sóc khách hàng SAWACO” triển khai rộng rãi sẽ có thêm 1 kênh tương tác, tăng tiện ích cho khách hàng sử dụng, giúp khách hàng dễ dàng tra cứu thông tin sử dụng nước, xem và tải hóa đơn điện tử tiền nước, thông tin thanh toán tiền nước, thông tin về giá biểu – định mức nước...Tại ngày hội, bên cạnh hướng dẫn người dân cài đặt “Ứng dụng chăm sóc khách hàng SAWACO”, Công ty cũng giới thiệu các hình thức thanh toán tiền nước qua ngân hàng, đối tác thu hộ và một số tiện ích khác.Kết thúc ngày hội, Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn phối hợp với địa phương tiếp tục phát tờ bướm tuyên truyền đến người dân trên địa bàn