Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 01/10/2022 - 04g00 ngày 02/10/2022 tại P.AL, P.AL A, P.BTĐ, P.BTĐ A, P.BTĐ B, P.HH, P.BHH A, P.BHH B, P.Tân Tạo, P.Tân Tạo A - Quận Bình Tân

Lịch cúp nước từ 13g00 - 17g00 ngày 03/10/2022 tại P.BTĐ B, AL A  - Quận Bình Tân

Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 22/09/2022 - 04g ngày 23/09/2022 tại P.BTĐ A - Quận Bình Tân
Lịch cúp nước từ 23g00 ngày 21/09/2022 - 03g ngày 22/09/2022 tại P.BTĐ - Quận Bình Tân
Lịch cúp nước từ 09g00 - 10g00 ngày 22/09/2022 tại P.BHH B - Quận Bình Tân
Lịch cúp nước từ 09g00 - 16g00 ngày 19/09/2022 tại P.BTĐ A - Quận Bình Tân
Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 12/09/2022 - 04g ngày 13/09/2022 tại P.AL - Quận Bình Tân


Lịch cúp nước tại P.BHH  - Quận Bình Tân:
+ Từ 09g00 - 12g00 ngày 23/08/2022
+ Từ 23g00 ngày 25/08/2022 - 03g00 ngày 26/08/2022