Lịch cúp nước từ 13g00 - 16g00 ngày 23/6/2021 tại Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân
Lịch cúp nước từ 10g00 - 14g00 ngày 18/6/2021 tại Phường Bình Hưng Hoà B, Quận Bình Tân