Lịch cúp nước từ 10g00 - 15g00 ngày 14/01/2021 tại Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân  
Lịch cúp nước từ 22g00 - 05g00 các ngày 14,15,16/01/2021 tại Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân  
Lịch cúp nước từ 09g00 - 11g30 ngày 15/01/2021 tại Phường An Lạc, Quận Bình Tân  
Lịch cúp nước từ 09g00 - 11g30 ngày 15/01/2021 tại khu Công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân