Lịch cúp nước từ 22g00 các ngày 05,06,07 tháng 04/2021 - 05g00 ngày hôm sau tại Phường Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân   
Lịch cúp nước từ 09g00 - 16g00 ngày 07/04/2021 tại Phường An Lạc, Quận Bình Tân  
Lịch cúp nước từ 09g00 - 11g00 ngày 08/04/2021 tại Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân  
Lịch cúp nước từ 14g00 - 17g00 ngày 12/04/2021 tại Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân  
Lịch cúp nước từ 22g00 các ngày 9,10,12,13,14 tháng 04/2021 - 05g00 ngày hôm sau tại Phường Bình Trị Đông A, Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân   
Lịch cúp nước từ 22g00 các ngày 9,10 tháng 04/2021 - 05g00 ngày hôm sau tại Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân  
Lịch cúp nước từ 13g00  - 17g00 ngày 12/04/2021 tại Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân
Lịch cúp nước từ 09g00  - 11g30 ngày 12/04/2021 tại Phường An Lạc, Quận Bình Tân
Lịch cúp nước từ 10g00  - 12g00 ngày 13/04/2021 và 22h00 ngày 13/4/2021 đến 05h00 ngày 14/04/2021 tại Phường An Lạc, Quận Bình Tân