Khu vực cấp nước

Bao gồm các khu vực Quận 5, Quận 6, Quận 8, Quận Bình Tân. Công ty hiện đang trực tiếp quản lý và sở hữu trên 1.313.182m đường ống cấp 3, cung cấp nước trực tiếp đến các hộ dân. Tổng số đồng hồ nước trên mạng 280.806 (tính đến 30/8/2018).
Khu vực cấp nước