Hướng dẫn thủ tục

(Căn cứ Điều 7 và Điều 8 Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 09/02/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)
Đơn vị cấp nước thực hiện việc lắp đặt đồng hồ nước theo yêu cầu của khách hàng đối với các địa điểm lắp đặt đồng hồ nước thuộc phạm vi đã có mạng lưới cấp nước và không có tranh chấp về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng về địa điểm lắp đặt đồng hồ nước theo cam kết của khách hàng.
A. Hồ sơ và thời hạn lắp đặt đồng hồ nước
1. Hồ sơ gồm:
1.1. Phiếu yêu cầu lắp đặt đồng hồ nước (theo mẫu Công ty số M04/KD-QT1).
    Đính kèm ( Giấy cam kết bảo quản ĐHN mẫu A1) nếu khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau đâu:
    1). Nhà đang xây dựng có sân chưa xây cổng rào; Nhà đã xây dựng có sân không có cổng rào. 
    2). Vị trí đặt đồng hồ nước ngoài bất động sản.
1.2. Khách hàng có một (hoặc nhiều hơn) những giấy tờ liên quan đến địa điểm yêu cầu lắp đặt đồng hồ nước như:
   1) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
   2) Giấy cấp nhà trong nội bộ cơ quan hoặc quyết định cấp nhà của cơ quan có thẩm quyền.
   3) Hợp đồng mua bán, chuyển quyền sở hữu nhà lập tại cơ quan công chứng.
   4) Hợp đồng của cá nhân, tổ chức thuê nhà của Nhà nước.
   5) Giấy phép xây dựng nhà.
   6) Quyết định cấp số nhà của cơ quan thẩm quyền (quận, huyện).
   7) Giấy thông báo về kết quả giải quyết, huỷ bỏ đăng ký cư trú(mẫu CT08 ban hành theo TT 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021).
   8) Quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản án có hiệu lực thi hành của Tòa án công nhận quyền sở hữu, sử dụng, thừa kế nhà.
   9) Quyết định giao đất của cơ quan chức năng cho chủ đầu tư xây dựng công trình (trong trường hợp chủ đầu tư đang xây dựng công trình, chưa chuyển nhượng cho người sử dụng).
1.3. Hợp đồng dịch vụ cấp nước (theo mẫu do Công ty CPCN Chợ Lớn phát hành).
2. Thời gian giải quyết hồ sơ:
Thời gian giải quyết hồ sơ lắp đặt đồng hồ nước không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ yêu cầu của khách hàng (không tính thời gian xin phép đào đường hoặc trường hợp có trở ngại trong thi công do khách quan).
B. Một số vấn đề cần lưu ý về thủ tục lắp đặt:
- Hồ sơ lắp đặt đồng hồ nước đính kèm căn cước công dân/giấy khai sinh (đối với trẻ em chưa có Căn cước công dân) của tất cả nhân khẩu để đăng ký định mức nước (nếu có).
- Nếu Quý khách hàng có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy phép xây dựng nhà (mang địa chỉ thửa đất) thì ghi địa chỉ thửa đất vào ô địa chỉ đề nghị lắp đặt đồng hồ nước đồng thời ghi địa chỉ nhà liền kề theo số mới để tiện việc khảo sát.
- Trường hợp giấy tờ nhà đang thế chấp ở Ngân hàng thì trích lục tại Ngân hàng thời điểm không quá 06 tháng;
- Nếu Quý khách hàng không có những loại giấy tờ kể trên thì nộp kèm giấy tờ mua bán tay hoặc nhà cho tặng và xác nhận tình trạng nhà ở không vi phạm trật tự xây dựng.
Lưu ý: 
- Tất cả bản sao của giấy tờ, khách hàng có thể chứng thực (sao y trong vòng 6 tháng tính từ thời điểm nộp đơn) hoặc mang theo bản chính để đối chiếu.
- Riêng Căn cước công dân/ Giấy khai sinh đối với trẻ em chưa có căn cước công dân chỉ cần photo không cần chứng thực.
 
(Căn cứ theo khoản 3, Điều 2 Quyết định 25/2019/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh).
     Định mức sử dụng nước sạch được xác định trên số nhân khẩu thường trú và tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi nhân khẩu chỉ được đăng ký định mức tại một thuê bao đồng hồ nước.
     Trường hợp nhiều hộ gia đình sử dụng chung một đồng hồ nước (địa chỉ thường trú và giấy thông báo về kết quả giải quyết, huỷ bỏ đăng ký cư trú khác với địa chỉ đặt đồng hồ nước) thì tính định mức các nhân khẩu sử dụng chung cho khách hàng đứng tên thuê bao đồng hồ nước.
     Mỗi hộ gia đình có thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc giấy thông báo về kết quả giải quyết, huỷ bỏ đăng ký cư trú được cấp định mức nước 04m3/người/tháng, đơn giá nước do Ủy ban nhân dân Thành Phố qui định. Trong quá trình sử dụng nước khách hàng có phát sinh tăng/giảm nhân khẩu, chuyển đến, chuyển đi thì cần phải đăng ký lại định mức đúng thực tế. Hồ sơ gồm:
1/.   Trường hợp thường trú hoặc tạm trú (CT08) cùng địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:
- Giấy đề nghị (theo mẫu Công ty số M01/KD-QT1)
- Giấy báo tiền nước/ hóa đơn tiền nước để cập nhật số danh bạ;
Căn cước công dân/ giấy khai sinh hoặc giấy cấp mã định danh đối với trẻ em chưa có căn cước công dân tại địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước;
- Bản sao Quyết định đổi số nhà hoặc cam kết về địa chỉ được chính quyền địa phương xác nhận (nếu địa chỉ trên hoá đơn không đúng với thực tế).
- Riêng trường hợp sử dụng chung đồng hồ nước, phải có ống trong cố định.
2/. Trường hợp thường trú chưa đúng địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước (đối với hồ sơ cắt chuyển định mức nước):
- Giấy đề nghị (theo mẫu Công ty số M01/KD-QT1)
- Giấy báo tiền nước hoặc hóa đơn tiền nước tháng mới nhất của nơi cũ (nếu có) và nơi đăng ký mới.
- Giấy xác nhận lưu trú thực tế của Công an Phường (có ký tên, đóng dấu) (Mẫu B1) hoặc giấy thông báo về kết quả giải quyết, huỷ bỏ đăng ký cư trú(mẫu CT08 ban hành theo TT 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021).
- Bản sao Quyết định đổi số nhà hoặc cam kết về địa chỉ được chính quyền địa phương xác nhận (nếu địa chỉ trên hoá đơn không đúng với thực tế)
- Trường hợp tạm trú cùng phường không cần làm giấy xác nhận

Lưu ý: 
- Tất cả bản sao của giấy tờ, khách hàng có thể chứng thực (sao y trong vòng 6 tháng) hoặc mang theo bản chính để đối chiếu. Riêng Căn cước công dân/ Giấy khai sinh hoặc giấy cấp mã định danh đối với trẻ em chưa có căn cước công dân chỉ cần photo không cần chứng thực.
(Căn cứ theo khoản 3, Điều 2 Quyết định 25/2019/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)
Sinh viên và người lao động thuê nhà để ở (không có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) thì căn cứ vào giấy xác nhận tạm trú có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, được tính định mức như nhân khẩu thường trú.
Thời hạn cấp định mức nước theo xác nhận tạm trú của công an phường (tối đa là 12 tháng), hết thời hạn cấp định mức nước chủ thuê bao đồng hồ nước tiếp tục làm hồ sơ gia hạn, mỗi nhân khẩu được cấp định mức nước = 04m3/người/tháng, đơn giá nước do Ủy ban nhân dân Thành phố qui định. 
A. Hồ sơ đăng ký định mức gồm:
- Giấy đề nghị cấp định mức nước cho người nhập cư, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở (theo mẫu M02/KD-QT1).
- Tờ cam kết (của người đề nghị đăng ký định mức nước cho người nhập cư, sinh viên, người lao động thuê nhà để ở) (theo mẫu M02a/KQ-QT1).
- Đơn xin xác nhận lưu trú, tạm trú (theo mẫu M02b/KD-QT1).
- Giấy báo tiền nước.
B. Hồ sơ đính kèm:
 - Giấy báo tiền nước/ hóa đơn tiền nước để cập nhật số danh bạ;
 - Nộp bản sao căn cước công dân/số định danh(*), giấy khai sinh đối với trẻ em chưa có căn cước công dân của tất cả nhân khẩu đăng ký định mức trọ.
 (*) Số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;
Lưu ý: khách hàng sắp xếp hồ sơ theo thứ tự như sau:
+ Đơn xác nhận lưu trú: trường hợp hộ gia đình đăng ký trọ thì ghi tên theo thứ tự liên tục nhau;
+ Hồ sơ đính kèm: Sắp xếp Căn cước công dân/ giấy khai sinh, mã định danh thứ tự theo đơn xác nhận lưu trú (hộ gia đình xếp chung với nhau);
• Lưu ý: Hồ sơ không được tẩy xoá.
 

(Căn cứ Quyết định 25/2019/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)
Theo qui định mỗi nhân khẩu có thường trú hoặc tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh được cấp định mức nước 04m3/người/tháng, đơn giá nước do Ủy ban nhân dân thành phố qui định. Trong quá trình sử dụng nước khách hàng có phát sinh tăng/giảm nhân khẩu, chuyển đến, chuyển đi thì cần phải đăng ký lại định mức đúng thực tế. Hồ sơ đăng ký định mức Chung cư gồm:
1. Trường hợp thường trú cùng địa chỉ Chung cư:
- Giấy đề nghị đăng ký định mức Chung cư (theo mẫu M01/KD-QT1).
- Cung cấp danh bạ sử dụng nước của Chung cư (hoặc Giấy báo tiền nước).
Căn cước công dân/ giấy khai sinh hoặc giấy cấp mã định danh đối với trẻ em chưa có căn cước công dân tại địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước;
2. Trường hợp thường trú chưa đúng địa chỉ Chung cư:
- Giấy đề nghị đăng ký định mức Chung cư (theo mẫu M01/KD-QT1).
- Danh bạ sử dụng nước (hoặc Giấy báo tiền nước) kỳ mới nhất của nơi cũ (nếu có) và danh bạ của Chung cư.
- Giấy xác nhận tạm trú thực tế của Công an Phường (có ký tên, đóng dấu)  hoặc giấy thông báo về kết quả giải quyết, huỷ bỏ đăng ký cư trú(mẫu CT08 ban hành theo TT 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021).
- Trường hợp tạm trú cùng phường không cần làm giấy xác nhận tạm trú .
3. Trường hợp giấy thông báo về kết quả giải quyết, huỷ bỏ đăng ký cư trú (mẫu CT08 ban hành theo TT 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021) không đúng địa chỉ Chung cư
- Không được cấp định mức.
• Lưu ý: 
- Tất cả bản sao của giấy tờ, khách hàng có thể chứng thực (sao y trong vòng 6 tháng) hoặc mang theo bản chính để đối chiếu. Riêng Căn cước công dân/ Giấy cấp mã định danh/ Giấy khai sinh đối với trẻ em chưa có căn cước công dân chỉ cần photo không cần chứng thực.

 
(Căn cứ khoản 1, Điều 28 Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 09/02/2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)
Trường hợp khách hàng chuyển giao bất động sản cho người khác như: chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, cho, tặng… thì phải chuyển giao cả quyền sử dụng đồng hồ nước. Khách hàng sử dụng nước tiếp theo phải đăng ký và ký kết lại hợp đồng cung cấp – sử dụng nước với đơn vị cấp nước. Hồ sơ sang tên hợp đồng dịch vụ cấp nước:
1. Trường hợp sang tên đối với hộ cá nhân
-  Giấy đề nghị sang tên hợp đồng dịch vụ cấp nước (theo mẫu số M01/KD-QT1).
-  Hợp đồng dịch vụ cấp nước (theo mẫu do Công ty CPCN Chợ Lớn phát hành).
-  Bản sao giấy chủ quyền nhà hoặc hợp đồng mua bán nhà có công chứng của người đứng tên hợp đồng dịch vụ cấp nước.
-  Bản sao Quyết định đổi số nhà (nếu có) hoặc cam kết về địa chỉ được chính quyền địa phương xác nhận (nếu có).
- Trường hợp mua bán giấy tay không có công chứng thì phải cung cấp giấy cam kết chịu trách nhiệm quản lý đồng hồ nước (theo mẫu E1)
- Trường hợp thế chấp phải có xác nhận của Ngân hàng đang giữ bản chính.
-  Khách hàng có thường trú hoặc tạm trú tại TP.HCM có nhu cầu đăng ký định mức nước thì làm theo hướng dẫn "Đăng ký định mức nước sinh hoạt" nộp kèm theo hồ sơ sang tên (biểu mẫu giấy tờ trùng thì nộp một bản)
2. Trường hợp sang tên cho doanh nghiệp, cá nhân được ủy quyền:
- Giấy đề nghị sang tên hợp đồng dịch vụ cấp nước (theo mẫu số M01/KD-QT1).
- Hợp đồng dịch vụ cấp nước do Công ty CPCN Chợ Lớn phát hành.
-  “Giấy cam kết về trách nhiệm liên quan đến việc chuyển đổi tư cách chủ thể trong hợp đồng dịch vụ cấp nước” của chủ sở hữu hoặc cùng với những người đồng sở hữu (nếu có) của bất động sản (có xác nhận của UBND Phường) cho đối tượng là Doanh nghiệp.(theo mẫu E2).
-  “Giấy ưng thuận” của chủ sở hữu hoặc cùng những người đồng sở hữu (nếu có) của bất động sản (có xác nhận chữ ký của UBND Phường) cho đối tượng là Cá nhân.(theo mẫu E3).
- Bản sao hợp đồng thuê nhà ở.
- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh + mã số thuế (cho đối tượng là Doanh nghiệp).
- Bản sao Quyết định giao mặt bằng hoặc chủ quyền nhà (nếu có) hoặc Quyết định đổi tên doanh nghiệp.
- Sang tên lại chủ nhà khi chưa hết hợp đồng phải có biên bản thanh lý hợp đồng.
 
 
Trong quá trình sử dụng, nếu khách hàng có nhu cầu nâng, dời đồng hồ nước có thể liên hệ trụ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn nộp hồ sơ đề nghị nâng, dời đồng hồ nước và thanh toán chi phí theo bảng chiết tính do Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn lập. Hồ sơ gồm:
- Phiếu yêu cầu nâng, dời (theo mẫu M03/KD-QT1).
- Giấy báo tiền nước tháng gần nhất.
- Trường hợp khách hàng là chủ mới mua nhà chưa sang tên hợp đồng dịch vụ cấp nước thì nộp kèm theo chủ quyền nhà (bản sao y chứng thực trong 06 tháng).
 
Trường hợp hóa đơn tiền nước được Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn lập chưa đúng, chưa đủ nội dung, thông tin và khách hàng có nhu cầu muốn chỉnh sửa lại thông tin trên hóa đơn cho chính xác, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tại Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn hoặc liên hệ qua số tổng đài 08.6585.1088 để được hướng dẫn thủ tục, thống nhất nội dung cần điều chỉnh và lập biên bản điều chỉnh hóa đơn có chữ ký và đóng dấu của hai bên, mỗi bên giữ một bản để khai báo khi cơ quan thuế kiểm tra. Hồ sơ gồm:
- Biên bản điều chỉnh hóa đơn (02 bản có ký tên, đóng dấu) (theo mẫu G1).
- Hóa đơn.
- Thông tin đúng để xuất hóa đơn (Giấy đăng ký kinh doanh, Giấy tờ nhà, Quyết định cấp/ đổi số nhà).
 
 
Trường hợp khách hàng sử dụng nước có ký quỹ tại Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn để bảo đảm thực hiện hợp đồng trong quá trình sử dụng nước, sau khi khách hàng không còn nhu cầu sử dụng nước hoặc chuyển giao cho đơn vị khác, khách hàng sẽ được Công ty hoàn lại chi phí ký quỹ này. Hồ sơ gồm:
- Giấy đề nghị hoàn chi phí đảm bảo thực hiên hợp đồng (theo mẫu H1).
- Phiếu thu ký quỹ/ủy nhiệm chi.
- Giấy giới thiệu của Công ty có thông tin liên hệ (tên và số điện thoại của người phụ trách hồ sơ).
• Lưu ý:
- Đối với số tiền ký quỹ từ 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) trở lên, Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn sẽ hoàn tiền bằng hình thức chuyển khoản.
- Khách hàng lập giấy đề nghị ghi đầy đủ thông tin hoàn tiền ký quỹ (đánh máy), đại diện Công ty ký tên và đóng dấu doanh nghiệp. Đối với hình thức chuyển khoản, khách hàng vui lòng ghi rõ ngân hàng thụ hưởng và chi nhánh ngân hàng.