Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) vừa có thông báo yêu cầu tất các các đơn vị cấp nước thành viên chấp nhận sử dụng thông tin cư trú trên ứng dụng định danh điện tử VneID làm căn cứ để xác định cấp định mức nước sinh hoạt cho khách hàng.
Nhân viên đọc chỉ số đồng hồ nước của khách hàng.
Nhân viên đọc chỉ số đồng hồ nước của khách hàng.

Theo ông Nguyễn Thanh Sử, Phó Tổng Giám đốc Sawaco, quy định trên của Tổng công ty nhằm đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho khách hàng khi xin định mức nước sinh hoạt đồng thời thực hiện quy định chung về thủ tục hành chính liên quan đến Dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trong đó, thực tế định danh điện tử VneID đã tích hợp thêm tính năng Thông tin cư trú có hiển thị các nội dung như: Thông tin về hành chính (họ và tên, số định danh, dân tộc, quê quán, quốc tịch…), thông tin cư trú, thành viên khác trong hộ gia đình.

Cũng liên quan đến cấp định mức nước sinh hoạt, Sawaco đã ban hành Quyết định số 161 ngày 18/2/2022 Quy định thủ tục cấp định mức nước sinh hoạt. Trong đó, quy định trường hợp Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú bị thu hồi (theo Luật Cư trú) thì đối với khách hàng có thông tin “Nơi cư trú” trên Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân (12 số) tại Thành phố Hồ Chí Minh và trùng với địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước thì dùng bản sao Chứng minh nhân dân kèm Phiếu đăng ký định mức nước và Hóa đơn tiền nước kỳ mới nhất để được giải quyết cấp định mức nước…

 

Theo Phòng kinh doanh, Sawaco hiện đơn vị đang quản lý và cung cấp nước cho gần 1,6 triệu khách hàng trên địa bàn thành phố.