Tạm ngừng dịch vụ cấp nước trên địa bàn thành phố: xem tại đây