Sáng ngày 27/04/2022, Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với sự tham dự của 56 cổ đông, đại diện 11.583.430 cổ phần, chiếm tỉ lệ 89,1%  trên tổng số 13 triệu cổ phần của 437 cổ đông được mời tham dự Đại hội.
Tham dự đại hội có đại diện Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (cổ đông nắm giữ 51% tổng số cổ phần của Công ty), gồm có Bà Vũ Phương Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty, Ông Võ Duy Thuận, Thành viên Chuyên trách Hội đồng thành viên và đại diện Ủy ban Chứng Khoán, Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban điều hành cùng các cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn.
Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 cũng là năm kết thúc nhiệm kỳ 2017-2022 của HĐQT, bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
Năm 2021 tình hình kinh tế - xã hội của thế giới và trong nước bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ cấp nước gặp nhiều khó khăn, Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ và người lao động, vừa duy trì thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo cung cấp nước sạch an toàn - liên tục - ổn định cho khu vực quản lý và cung cấp nước trên địa bàn, đặc biệt là khu vực các bệnh viện dã chiến, khu phong tỏa, cách ly.
Đồng hành cùng Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn trong việc chia sẻ khó khăn với Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn đã kịp thời cung cấp nước sạch miễn phí cho bệnh viện điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 và các khu cách ly tập trung trên địa bàn các quận 5, 6, 8 và Bình Tân. Đồng thời, miễn giảm tiền nước sinh hoạt cho người dân và giãn nợ tiền nước cho doanh nghiệp trên địa bàn phục vụ.
Kết quả hoạt động tài chính năm 2021, Công ty hoàn thành các chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế và Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu, tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 là 12%.
Tại Đại hội, các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:

 • Báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
 • Kế hoạch kinh doanh năm 2022.
 • Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
 • Ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định về đơn giá ký kết hợp đồng mua  bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV năm 2023.
 • Quỹ thù lao thực hiện năm 2021 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2022 của người quản lý không chuyên trách.
Cũng tại Đại hội, HĐQT đã báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và trình Đại hội bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới sau khi thông qua Quy chế bầu cử và danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027).
HĐQT, BKS cũng đã họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT, BKS kết quả như sau:
Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027)

 • Ông Hứa Trọng Nghi, Chủ tịch HĐQT
 • Ông Huỳnh Tuấn Anh, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
 • Ông Đặng Đức Hiền, Thành viên HĐQT
 • Ông Lê Trọng Thuần, Thành viên HĐQT
 • Ông Nguyễn Thanh Phong, Thành viên HĐQT
 • Ông Lê Huy Hùng, Thành viên HĐQT
 • Ông Hồ Lê Minh, Thành viên HĐQT
Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027)
 • Ông Hoàng Thanh Bình, Trưởng Ban Kiểm soát
 • Bà Nguyễn Thị Bảo Châu, Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bà Trương Thị Thanh Nhung, Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bà Lê Thị Kim Xuyến, Thành viên Ban Kiểm soát
 • Ông Nguyễn Ngọc Lương, Thành viên Ban Kiểm soát
Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao trong việc thông qua các nội dung, tờ trình, báo cáo trong chương trình cùng với kết quả bầu nhân sự Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Những thành quả mà Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn đạt được trong 15 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, là sự góp sức của tất cả người lao động với lòng yêu nghề, lao động bền bỉ, sự tin tưởng và ủng hộ của Quý cổ đông và làm việc trách nhiệm của Ban Kiểm soát. Đặc biệt là sự đóng góp rất lớn của các vị lãnh đạo là thành viên HĐQT với sự đoàn kết, sáng tạo, đã xây dựng được chiến lược cụ thể và hướng đi đúng đắn cho sự phát triển của Công ty.


Đoàn chủ tịch đại hội


Ban HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt đại hộiBan BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt đại hội


Ban Giám đốc nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt đại hội