Cho đến ngày nay dù khoa học phát triển nhưng vẫn chưa có một chế phẩm sinh học nào có thể thay thế hoàn toàn chức năng của máu, vì vậy nguồn máu để cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân vẫn từ nguồn người hiến máu. Hiện nay nhu cầu sử dụng máu của Việt nam là khoảng 1,6 triệu đơn vị máu (Theo ước tính của WHO). Mặc dù số lượng máu hàng năm đều tăng nhưng chúng ta vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu về số lượng. Điều này khiến cho cuộc sống của những người bệnh cần truyền máu bị đe dọa từng ngày.Ngày 13/05/2024, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp Nước Chợ Lớn đã phối hợp và Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp Nước Tân Hòa phối hợp với Trung tâm hiến máu nhân đạo TP.HCM tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện. Đơn vị Chợ Lớn có 56 người tham gia (trong đó 47 người hiến máu 350ml; 09 người hiến máu 450ml) với tổng số đơn vị máu là 20.500ml.
Hình ảnh đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn tham gia hiến máu năm 2024

Hiểu rõ sự cần thiết của việc hiến máu cứu người là cấp bách vì vậy hành động hiến máu này chỉ là góp một phần nhỏ vào cuộc chiến giành lại sức khỏe của người cần máu. Với tâm thế hy vọng cho người bệnh vượt qua nghịch cảnh và biết đâu sau này người cần máu lại chính là mình. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên và người lao động của Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn luôn có ý thức đảm bảo an toàn cho người nhận, bản thân giữ gìn sức khỏe có lối sống lành mạnh để làm việc thiện san sẻ và nâng cao sức khoẻ cộng đồng./.