Thực hiện theo quy định Bộ Luật lao động, ngày 29 tháng 4 năm 2021 Công ty đã tiến hành tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021 tại hội trường Công ty. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn cùng với CT.HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và 191 đại biểu đại diện cho 462 CNLĐ của Công ty tham dự.
Bà Trương Minh Phương Ánh – Chủ tịch Công đoàn công ty báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp, kiến nghị của người lao động về các vấn đề chế độ có liên quan, về dự thảo thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động ( sửa đổi, bổ sung) và kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi năm 2021.
Bà Vũ Phương Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty phát biểu chỉ đạo một số nội dung trong Hội nghị như: Khuyến khích thực hiện đột phá cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất - kinh doanh và hướng đến xây dựng hệ thống cấp nước thông minh, đề nghị đơn vị triển khai chương trình hành động của Đảng ủy Tổng Công ty và Đảng ủy cơ sở tại đơn vị.
Sau khi Bà Vũ Phương Thảo phát biểu chỉ đạo, Ông Huỳnh Tuấn Anh, Giám đốc Công ty tiếp thu ý kiến, đồng thời phân tích những khó khăn trong năm 2021 mà Ban lãnh đạo và Người lao động của công ty cần phải vượt qua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng Công ty ngày một phát triển, tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch SXKD của Công ty và phong trào công nhân năm 2021 đã đề ra nhằm ổn định thu nhập cho người lao động, hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã đề ra.
Sau 03 giờ làm việc, Hội nghị đã biểu quyết  thông qua các vấn đề sau:
  • Sửa đổi, bổ sung Nội quy lao động theo BLLĐ năm 2019.
  • Sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể theo BLLĐ năm 2019.
  • Sửa đổi, bổ sung Quy chế thi đua khen thưởng.
  • Báo cáo tình hình sử dụng quỹ phúc lợi năm 2020 và kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi năm 2021.
Ngoài biểu quyết các nội dung theo quy định, tại Hội Nghị cũng đã thống nhất bầu Ban Thanh tra nhân dân của Cty CP Cấp Nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2021-2022 như sau :
  • Trương Trần Thanh Tú            Trưởng ban Thanh tra nhân dân   
  • Vũ Thế Hưng                           Thành viên
  • Trần Quang Tường                  Thành viên
Biểu quyết tín nhiệm 22 thành viên tham gia đối thoại định kỳ năm 2021


Chủ tịch đoàn

Bà Vũ Phương Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn,
đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty phát biểu chỉ đạoBan thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2018  ra mắt Hội nghị