Thực hiện theo quy định Bộ Luật lao động, ngày 29 tháng 4 năm 2023 Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2023 tại hội trường Công ty. Tham dự Hội nghị có Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc và 188  đại biểu đại diện cho 457 CNLĐ của Công ty. Hội nghị được vinh dự đón tiếp Bà Vũ Phương Thảo, UV.BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV và Ông Huỳnh Đức Thành, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.
Tại Hội nghị, các đại biểu được người sử dụng lao động và đại diện Công đoàn báo cáo các nội dung:
 • Kết quả hoạt động SXKD năm 2022, chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.
 • Báo cáo sử dụng quỹ phúc lợi năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
 • Báo cáo sử dụng quỹ khen thưởng và kế hoạch năm 2023.
 • Báo cáo về việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí Công Đoàn năm 2022…..
 • Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2023 – 2024.
Bên cạnh các báo cáo, Hội nghị cũng đã được Ông Huỳnh Tuấn Anh, Giám đốc Công ty trả lời những ý kiến đề xuất, kiến nghị của người lao động với người sử dụng lao động và Hội nghị đã biểu quyết thông qua các nội dung:
 • Kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi năm 2023.
 • Dự thảo sửa đổi Thỏa ước lao động tập thể.
 • Danh sách 22 thành viên đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ năm 2023.
Cũng tại Hội nghị, Giám đốc Công ty đã khen thưởng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2023, nhằm biểu dương và tôn vinh những tập thể, cá nhân có những đóng góp tích cực cho việc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021- 2023.
Ngoài biểu quyết các nội dung theo quy định, Hội Nghị cũng đã thống nhất bầu Ban Thanh tra nhân dân của Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2023-2024 gồm 3 thành viên như sau:
 • Trương Trần Thanh Tú     Phó Trưởng phòng CNTT, UV.BCH Công đoàn -Trưởng ban
 • Vũ Thế Hưng                    Tổ trưởng Đội QLMLCN2, đoàn viên công đoàn – Thành viên
 • Nguyễn Ngọc Thùy Linh      Phó Trưởng phòng KTTC, Tổ trưởng công đoàn –Thành viên
 
Hội nghị cũng được nghe các ý kiến chỉ đạo của Bà Vũ Phương Thảo, UV.BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty cùng sự tiếp thu ý kiến chỉ đạo, chia sẻ và định hướng hoạt động Công ty trong năm 2023 của ông Huỳnh Tuấn Anh, Giám đốc Công ty.
Đây cũng thật sự là ngày hội công nhân lao động giúp người lao động có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó, tạo động lực giúp Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.

 

Đoàn Chủ tịch Hội nghị.Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2024  ra mắt Hội nghịBà Vũ Phương Thảo, UV.BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV và Ông Huỳnh Đức Thành, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV trao giấy khen và kỷ niệm chương cho CBCNV đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2021-2023.