Công tác giảm nước thất thoát thất thu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của SAWACO nói chung và Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn hiện nay. Trong những năm qua, nhiều mô hình giải pháp hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả đã được triển khai tại đơn vị, góp phần kéo giảm tỷ lệ thất thoát nước tại đơn vị nói riêng và Tổng Công ty nói chung.
 
Sáng ngày 06/06/2019, tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, số 97 Phạm Hữu Chí P.12 Q.5, TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn đã tổ chức hội thảo chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm về công tác giảm nước thất thoát thất thu.
 
Tại buổi hội thảo, với sự tham dự của lãnh đạo Công ty cùng đại diện CBNV trực tiếp tham gia vào công tác giảm nước thất thoát thất thu tại đơn vị, đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ những giải pháp hay, cũng như những đề xuất, kiến nghị, các hiến kế, ý tưởng sáng tạo, phương thức thực hiện hiệu quả.
 
Nội dung chính của buổi hội thảo gồm có:
 
1. Hiện trạng mạng lưới cấp nước và tình hình thực hiện công tác GNTTTT từ năm 2015 đến nay.
 
2. Đề án giảm nước thất thoát thất thu giai đoạn 2019 - 2022 của Công ty.
 
3. Xác định tỷ lệ thất thoát nước (bảng cân bằng nước).
 
4. Ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động giảm nước thất thoát thất thu.
 
5. Vai trò, công tác phối hợp giữa các Phòng - Ban - Đội trong triển khai thực hiện công tác giảm nước thất thoát thất thu.
 
6. Công tác khoanh vùng, thiết lập, quản lý và vận hành khu vực đồng hồ tiểu vùng (DMA) để thực hiện công tác giảm nước thất thoát thất thu.
 
7. Chức năng, nhiệm vụ của Caretaker trong triển khai thực hiện công tác giảm nước thất thoát thất thu.
 
8. Công tác kiểm tra, giám sát và phòng chống gian lận sử dụng nước (hạn chế thất thoát nước vô hình).
 
9. Tuổi trẻ cấp nước Chợ Lớn ứng dụng khoa học công nghệ trong triển khai thực hiện công tác giảm thất thoát nước.
 
10. Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai thực hiện công tác giảm nước thất thoát thất thu.
 
Qua hơn 3 giờ hội thảo về công tác giảm nước thất thoát thất thu, hi vọng CBNV công ty hiểu rõ hơn về công tác giảm nước thất thoát thất thu, cùng nhau nỗ lực phấn đấu cùng với công ty kéo giảm tỷ lệ thất thoát nước là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn trong năm 2019.