SAWACO và VNPT TP HCM hợp tác trong chuyển đổi số
Ngày 7-12, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (SAWACO) và VNPT TP HCM tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025.

SAWACO là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, chịu trách nhiệm chính trong sản xuất và phân phối nước sạch cho TP HCM; xác định mục tiêu và định hướng phát triển công nghệ thông tin trên cơ sở hướng đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Đề án xây dựng TP HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025 và chương trình chuyển đổi số của TP HCM giai đoạn 2021-2030.

Đại diện SAWACO và VNPT TP HCM ký kết thỏa thuận hợp tác

VNPT TP HCM là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; là đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin uy tín tại TP HCM. Đồng thời là đơn vị tư vấn Đề án xây dựng TP HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025, tham gia xây dựng hạ tầng số, triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số của TP HCM giai đoạn 2021-2030.
Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác, SAWACO và VNPT TP HCM cùng xem nhau là đối tác chiến lược, cam kết đồng hành và dành cho nhau những điều kiện, nguồn lực tốt nhất phục vụ mục đích hoạt động của mỗi bên, thống nhất các nội dung hợp tác về chuyển đổi số; trao đổi, chuyển giao các giải pháp an toàn - an ninh, thông tin dữ liệu và các giải pháp kỹ thuật theo xu hướng công nghệ 4.0.
SAWACO và VNPT TP HCM tin tưởng việc ký kết thỏa thuận hợp tác này sẽ mang lại kết quả tốt đẹp và đem đến nhiều lợi ích không chỉ cho cả đôi bên mà còn mang lại lợi ích to lớn cho người dân và TP HCM, hướng đến cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần thực hiện Đề án Xây dựng TP HCM trở thành Đô thị thông minh và Chương trình chuyển đổi số của TP HCM giai đoạn 2021-2030.