Sinh viên và người lao động ở trọ tại TP HCM dễ dàng được cấp định mức nước sinh hoạt

Sinh viên và người lao động thuê nhà để ở (không có hộ khẩu thường trú (HKTT) tại TP HCM) dù có hay không có hợp đồng thuê nhà đều được cấp định mức nước sinh hoạt căn cứ giấy xác nhận tạm trú của cơ quan đăng ký cư trú.


                                                        Tư vấn tiếp nhận hồ sơ


Theo quyết định 02/QĐ-UBND ngày 12-1-2022 về sửa đổi, bổ sung khoản 3, điều 2 của Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 24-10-2019 của UBND TP về ban hành giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn TP HCM lộ trình 2019-2022, thì "Định mức sử dụng nước sạch được xác định trên số nhân khẩu thường trú và tạm trú dài hạn căn cứ theo Sổ HKTT, Sổ tạm trú hoặc số định danh cá nhân. Trường hợp sinh viên và người lao động thuê nhà để ở (không có hộ khẩu thường trú tại TP HCM) có hay không có hợp đồng thuê nhà, được cấp định mức nước sinh hoạt căn cứ giấy xác nhận tạm trú của cơ quan đăng ký cư trú. Mỗi nhân khẩu chỉ được đăng ký định mức tại một thuê bao đồng hồ nước. Trường hợp nhiều hộ gia đình sử dụng chung một đồng hồ nước thì tính định mức các nhân khẩu sử dụng chung cho khách hàng đứng tên thuê bao đồng hồ nước".
Thay vì trước đây, khoản 3, điều 2 của Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND quy định: "Định mức sử dụng nước sạch được xác định trên số nhân khẩu thường trú và tạm trú dài hạn căn cứ theo Sổ HKTT và Sổ tạm trú. Mỗi nhân khẩu chỉ được đăng ký định mức tại một thuê bao đồng hồ nước. Trường hợp nhiều hộ gia đình sử dụng chung một đồng hồ nước (địa chỉ trong Sổ hộ khẩu thường trú và Sổ tạm trú khác với địa chỉ đặt đồng hồ nước) thì tính định mức các nhân khẩu sử dụng chung cho khách hàng đứng tên thuê bao đồng hồ nước. Trường hợp sinh viên và người lao động thuê nhà để ở (không có hộ khẩu thường trú tại TP HCM) có thời hạn hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên, căn cứ vào giấy xác nhận tạm trú và hợp đồng thuê nhà có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, được tính định mức như nhân khẩu thường trú".
Đây là điều rất vui đối với những người thuộc diện đang phải ở trọ tại TP HCM. Thay vì phải có hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên thì nay không có hợp đồng thuê nhà, họ vẫn được cấp định mức nước. Điều này giúp cho người lao động và sinh viên ở trọ sẽ dễ dàng tiếp cận được với chính sách được sử dụng nước sạch với mức giá công bằng.

Những chủ trọ có sinh viên, người lao động thuê nhà để ở chỉ cần có "Giấy xác nhận có khai báo lưu trú tại địa phương" sẽ được cấp định mức trong thời gian 06 tháng, khi hết hạn, khách hàng đăng ký lại tại đơn vị cấp nước đã ký hợp đồng. Đơn vị cấp nước sẽ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thực tế, thực hiện điều chỉnh và cập nhật định mức mới.