Lịch cúp nước từ 09g30 - 11g30 ngày 17/5/2021 tại Phường 5, Quận 8