Nhằm đảm bảo quyền lợi, nhu cầu thiết yếu của người dân về nước sạch và khuyến khích tiết kiệm nước, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) và các đơn vị Cấp nước thành viên thống nhất thủ tục đăng ký, cắt chuyển định mức nước sinh hoạt sẽ thực hiện theo số định danh cá nhân. Kể từ ngày 01/7/2021, Luật Cư trú 68/2020/QH14 có hiệu lực thi hành, khi người dân có thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu và Sổ tạm trú, công an sẽ cập nhật vào trong Cơ sở dữ liệu về cư trú và thu hồi sổ giấy. Đến ngày 31-12-2022, Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy sẽ hết hiệu lực.
 


         Trên cơ sở Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty và các đơn vị cấp nước thành viên thống nhất thủ tục đăng ký, cắt chuyển định mức nước sinh hoạt sẽ thực hiện theo số định danh cá nhân. Bên cạnh đó, tiến hành thu thập, cập nhật số định danh cá nhân để làm cơ sở quản lý và cấp định mức nước sinh hoạt, tạo điều kiện cho người dân hưởng giá nước trong định mức theo quy định đồng thời đảm bảo nguyên tắc "Một nhân khẩu chỉ đăng ký định mức tại một thuê bao đồng hồ nước".

       Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn đã và đang triển khai kế hoạch thu thập, cập nhật số định danh cá nhân và quản lý định mức nước sinh hoạt nhằm thống nhất, đồng bộ trong toàn Tổng công ty và các Công ty cấp nước thành viên trong việc quản lý lý dữ liệu định mức nước sinh hoạt; giữ ổn định trong công tác quản lý, đăng ký định mức nước sinh hoạt, tránh gây xáo trộn, phiền hà cho khách hàng.
       Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý và khai thác dữ liệu khách hàng nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.


 
       Việc cấp định mức nước sinh hoạt, theo Quyết định 161/QĐ-TCT-KDDVKH ngày 18/2/2022 của Tổng công ty quy định thủ tục cấp định mức nước sinh hoạt. Định mức nước sinh hoạt được cấp cho nhân khẩu thường trú và tạm trú dài hạn. Căn cứ một trong những giấy tờ sau:
- Căn cước công dân;
- Giấy khai sinh có thông tin số định danh cá nhân;
- Giấy "Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư" theo Mẫu số 01 ban hành theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15-5-2021 của Bộ Công An
- Giấy "Xác nhận thông tin về cư trú" theo mẫu CT07 ban hành theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công An
- Giấy "Thông báo về kết quả giải quyết, hủy bỏ đăng ký cư trú" theo mẫu CT08 ban hành theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15-5-2021 của Bộ Công An.

      Để thuận tiện hơn cho khách hàng, Công ty đã chấp nhận cấp định mức nước sinh hoạt căn cứ thông tin cư trú trên ứng dụng VNeID và cổng dịch vụ công quốc gia. Tuy nhiên, trong trường hợp không khai thác được thông tin cư trú qua ứng dụng VNeID hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia, vẫn cần có xác nhận của cơ quan quản lý cư trú đối với trường hợp sinh viên, người lao động thuê nhà để ở, người ở tỉnh khác đến tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh để cấp định mức nước sinh hoạt theo quy định.

       Công ty đã triển khai tiếp nhận đăng ký định mức nước sinh hoạt, thu thập số định danh khách hàng trực tuyến thông qua nhiều hình thức đơn giản, tạo thuận lợi cho khách hàng như: quét mã QR từ ứng dụng Zalo OA, qua đường dẫn chăm sóc khách hàng trên thiết bị di động hoạt động trên hai hệ điều hành phổ biến là Android, IOS… Đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương công khai thủ tục cấp định mức nước, cử nhân viên đến trực tiếp đến từng nhà khách hàng thu thập số định danh theo kế hoạch, hướng dẫn khách hàng cách thức cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng, cách khai báo thông tin đăng ký định mức nước mà không cần phải đến công ty.
Quyết tâm trong công tác thu thập, cập nhật mã định danh cá nhân để cấp định mức nước sinh hoạt, Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn phấn đấu để đạt mục tiêu như kế hoạch đề ra.