Thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 và của Đảng bộ Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2020 – 2025 về công tác phát triển Đảng viên mới. Căn cứ quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn về về việc kết nạp đảng viên mới.
         Ngày 10/11/2021 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn, các chi bộ: Tổ chức Tài chính, Kỹ thuật, Kế hoạch Đầu tư và Chi bộ đội QLMLCN 2 tổ chức kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng Sản Việt Nam, gồm có:quần chúng Phan Thị Xuân Đào (CB-TCTC); Phạm Hồng Phương Thanh (CB-Kỹ thuật); Đỗ Hữu Trí (CB Phòng KHĐT); Nguyễn Thanh Uy Dũng (CB-QLMLCN 2);
         Tham dự buổi lễ, có các đồng chí Bí thư chi bộ và các đồng chí đảng viên của Chi bộ Tổ chức Tài chính, Kỹ thuật, Kế hoạch Đầu tư và Chi bộ đội QLMLCN 2   
        Sau phần nghi thức, các đồng chí Bí thư Chi bộ đọc và trao Quyết định kết nạp đảng viên cho 04 đồng chí Đảng viên mới Phan Thị Xuân Đào (CB-TCTC); Phạm Hồng Phương Thanh (CB-Kỹ thuật); Đỗ Hữu Trí (CB Phòng KHĐT); Nguyễn Thanh Uy Dũng (CB-QLMLCN 2) được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
          Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung Chủ Tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của các Chi bộ, đ/c Phan Thị Xuân Đào (CB-TCTC); Phạm Hồng Phương Thanh (CB-Kỹ thuật); Đỗ Hữu Trí (CB Phòng KHĐT); Nguyễn Thanh Uy Dũng (CB-QLMLCN 2) - đảng viên mới đã thể hiện sự trung thành tuyệt đối của mình với Đảng Cộng Sản Việt Nam bằng lời tuyên thệ đầy ý chí, quyết tâm, mạnh mẽ, nguyện suốt đời phấn đấu vì nhân dân, đất nước, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.


 

Đ/c Nguyễn Hoàng Ngọc Khanh - Bí thư Chi bộ Tổ chức tài chính trao quyết định kết nạp Đảng viên mới cho đ/c Phan Thị Xuân Đào
Đ/c Nguyễn Anh Kiệt - Bí thư Chi bộ Kỹ Thuật trao quyết định kết nạp Đảng viên mới cho đ/c Phạm Hồng Phương ThanhĐ/c Thân Thị Hoàng Thao - Bí thư Chi bộ Kế hoạch đầu tư trao quyết định kết nạp Đảng viên mới cho đ/c Đỗ Hữu TríĐ/c Trần Hữu Tế Nhị - Bí thư Chi bộ Đội QLMLCN 2 trao quyết định kết nạp Đảng viên mới cho đ/c Nguyễn Thanh Uy Dũng