Ngày 08/07/2023 Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn đã tổ chức Hội thảo chuyên đề về “công tác giảm nước thất thoát thất thu” năm 2023 của đơn vị. Hội thảo nhằm đánh giá kết quả thực hiện giảm nước thất thoát thất thu, trong những năm qua và sơ kết tình hình thực hiện công tác giảm nước thất thoát thất thu 6 tháng đầu năm 2023. Qua đó góp phần nâng cao vai trò của NLĐ trong công tác nâng cao ý thức trách nhiệm, lòng yêu nghề và phát huy những kết quả đã đạt được,  rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế trong công tác chuyên môn, đặc biệt là công tác giảm nước thất thoát thất thu.
    Công tác giảm nước thất thoát thất thu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của SAWACO nói chung và của Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn nói riêng. Trong những năm qua, nhiều mô hình giải pháp hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả đã được triển khai tại đơn vị, góp phần kéo giảm tỷ lệ thất thoát nước. Tỷ lệ thất thoát nước của Công ty từ 31,48% (01/2018) đến tháng 6 năm 2023 đã được kéo giảm xuống còn 13,2%, giảm được 18,28%, lượng nước thu hồi gần 2 triệu m3/tháng; kết quả này ghi nhận sự nỗ lực của tập thể CB.CNV Công ty với nhiều giải pháp hiệu quả.
       Nội dung chính của buổi hội thảo, gồm có các nội dung báo cáo tham luận sau:
1. Hiện trạng thất thoát nước tại Công ty từ năm 2018 đến nay.
2. Giải pháp kéo giảm tỷ lệ TTN tại các DMA có tỷ lệ TTN cao.
3. Giải pháp giảm thất thoát nước bền vững.
4. Các ứng dụng KHCN đã áp dụng.
5. Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giảm thất thoát nước.
     Tại buổi hội thảo với sự tham dự của lãnh đạo Công ty cùng lãnh đạo các phòng ban đội và nhân viên khối Kỹ thuật đang thực hiện công tác giảm nước thất thoát thất thu tại đơn vị đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ những giải pháp, hiến kế, ý tưởng sáng tạo cũng như những đề xuất, kiến nghị nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giảm thất thoát nước của Công ty trong thời gian tới nhằm đạt kết quả tốt hơn, góp phần hoàn thành  chỉ tiêu về giảm tỷ lệ thất thoát nước theo kế hoạch năm 2023.Quang cảnh hội nghị.Ông Nguyễn Anh Kiệt Phó Giám đốc Kỹ thuật Công ty, Phó Trưởng ban tổ chức chủ trì thảo luận


 
Ông Huỳnh Tuấn Anh Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo tại hội nghị