Thực hiện theo quy định Bộ Luật lao động, ngày 29 tháng 4 năm 2022 Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn đã tiến hành tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2022 tại hội trường Công ty. Tham dự Hội nghị có CT.HĐQT, Ban Giám đốc và 188 đại biểu đại diện cho 458 CNLĐ của Công ty tham dự. Hội nghị được vinh dự đón tiếp ông Huỳnh Đức Thành - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.
Tại Hội nghị, các đại biểu được người sử dụng lao động và đại diện Công đoàn báo cáo các nội dung:

  • Kết quả hoạt động SXKD năm 2021, chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.
  • Báo cáo sử dụng quỹ phúc lợi năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
  • Báo cáo sử dụng quỹ khen thưởng và kế hoạch năm 2022.
  • Báo cáo về việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí Công Đoàn năm 2021…..
Bên cạnh các báo cáo, Hội nghị cũng đã biểu quyết thông qua các nội dung:
  • Kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi năm 2022.
  • Dự thảo sửa đổi bổ sung Nội quy lao động.
  • Dự thảo sửa đổi Thỏa ước lao động tập thể.
  • Danh sách 22 thành viên đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ năm 2022.
 
Cùng với ký kết thi đua giữa Giám đốc và chủ tịch công đoàn, Ban Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty đã phát động phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 cùng nội dung đăng ký thi đua từ 13 tập thể phòng, đội trong Công ty. Đại diện lãnh đạo các phòng ban đội đã ký kết “Giao ước thi đua” hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.
Phát biểu tại hội nghị, Ông Huỳnh Tuấn Anh, Giám đốc Công ty đã phân tích những khó khăn trong năm 2022 mà Ban lãnh đạo và Người lao động của công ty cần phải vượt qua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đề nghị tập thể công đoàn, đoàn thanh niên, người lao động cùng cố gắng thực hiện nhiều giải pháp sáng kiến để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao. Đồng thời công ty sẽ luôn thực hiện công tác chăm lo sức khỏe hỗ trợ đời sống vật chất tinh thần của người lao động phát huy được khả năng làm việc tốt nhất.


Đoàn Chủ tịch Hội nghị.Giám đốc Công ty và Chủ tịch Công Đoàn ký kết giao ước thi đua năm 2022Ký kết giao ước thi đua giữa các phòng, ban, đội quyết tâm quyết tâm thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022