Ngày 16/12/2016 Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn với vai trò khối trưởng thi đua năm 2016 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động thi đua khối 4 – cụm 2 - Các đơn vị kinh doanh ngành nước năm 2016. Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động công đoàn của 10 đơn vị kinh doanh ngành nước, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động cho thời gian tới.
 
Đây cũng là dịp để các đơn vị trong Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn có cơ hội giao lưu gặp gỡ, thắt chặt thêm tình đoàn kết, hợp tác gắn bó để cùng phát triển. 
 
Tại Hội nghị này, Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn đã chuyển giao vai trò Khối trưởng (sản xuất) – Cụm trưởng (Công đoàn) cho Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định thực hiện trong năm 2017.
 
Kết quả thi đua hoạt động Khối 4 các đơn vị kinh doanh ngành nước năm 2016 như sau :
 
1/ Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn : đạt danh hiệu xuất sắc : lá cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu 
 
2/ Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định: đạt danh hiệu xuất sắc
 
3/ Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức: đạt danh hiệu xuất sắc
 
4/ Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân: đạt danh hiệu xuất sắc
 
5/ Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An: đạt danh hiệu xuất sắc
 
6/ Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa: đạt danh hiệu xuất sắc
 
7/ Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè: đạt danh hiệu xuất sắc
 
8/ Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành: đạt danh hiệu xuất sắc
 
9/ Xí nghiệp Cấp nước Sinh hoạt Nông thôn: đạt danh hiệu xuất sắc
 
10/ Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ: đạt danh hiệu xuất sắc
 
Kết quả hoạt động Cụm 2- Công đoàn các đơn vị kinh doanh ngành nước năm 2016 như sau :
 
1/ Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn:vững mạnh xuất sắc:  Đơn vị nhận cờ
 
2/ Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An :vững mạnh xuất sắc
 
3/ Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành:vững mạnh xuất sắc
 
4/ Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân:vững mạnh xuất sắc
 
5/ Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định:vững mạnh xuất sắc
 
6/ Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa:vững mạnh xuất sắc
 
7/ Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức:vững mạnh xuất sắc
 
8/ Công đoàn cơ sở Xí nghiệp Cấp nước Sinh hoạt Nông thôn:vững mạnh xuất sắc
 
9/ Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè:vững mạnh xuất sắc
 
10/ Công đoàn cơ sở Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ:vững mạnh xuất sắc
 

 
10 đơn vị kinh doanh ngành nước chụp hình lưu niệm
 
 
Ông Lê Trọng Hiếu chuyển giao vai trò Khối trưởng – Cụm trưởng cho Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định