Chiều ngày 21/5/2024, Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn tổ chức Hội thảo chuyên đề: “Trao đổi nghiệp vụ và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý- biên đọc chỉ số đồng hồ nước”.      Hội thảo nhằm trao đổi, chia sẻ các nghiệp vụ và kinh nghiệm trong công tác quản lý- biên đọc chỉ số đồng hồ nước khách hàng, qua đó góp phần đẩy mạnh việc học tập, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm công tác giữa các Phòng, Ban, Đội trong công ty.
      Tham dự Hội thảo có trên 130 cán bộ, công nhân viên thuộc Đội Quản lý đồng hồ nước 1,2 và Phòng Kiểm tra Kiểm soát.
      Hội thảo vinh dự đón tiếp đồng chí Huỳnh Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty, các đồng chí Ban Giám đốc và lãnh đạo các Phòng, Ban, Đội công ty.
      Hội thảo “Trao đổi nghiệp vụ và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý- biên đọc chỉ số đồng hồ nước” tập trung vào 02 nội dung chính: Hướng dẫn, nâng cao nghiệp vụ quản lý các loại đồng hồ nước khách hàng; thảo luận và trao đổi giữa các Phòng, Ban, Đội về công tác phối hợp và chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý- biên đọc số.