Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Công ty được ban hành theo Quyết định số 73/QĐ-CNCL-TCHC, ngày 19/10/2022, Giám đốc – Đại diện cho người sử dụng lao động đã phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn – Đại diện cho người lao động tổ chức hội nghị đối thoại định kỳ lần 1 năm 2022. Tham dự đối thoại, về phía người sử dụng lao động có tất cả các thành viên trong Ban Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát và lãnh đạo phòng-ban-đội cùng tất cả 22 thành viên đại diện cho người lao động.
Tại hội nghị đối thoại, đại diện Phòng TCHC và Công đoàn đã báo cáo tình hình sử dụng quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi 9 tháng đầu năm 2022. Hội nghị cũng là dịp để người sử dụng lao động và người lao động trao đổi, chia sẻ về những nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các giải pháp thực hiện để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, cùng với những kiến nghị, đề xuất của đại diện người sử dụng lao động về môi trường, điều kiện làm việc …
Ông Huỳnh Tuấn Anh – Giám đốc Công ty – Đại diện người sử dụng lao động gửi lời cảm ơn đến toàn thể người lao động đã đoàn kết, luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để Công ty hoàn thành được chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, đồng thời cũng tin tưởng rằng tập thể Công ty cũng sẽ hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022 mà Đại hội đồng cổ đông đã giao.
Bà Trương Minh Phương Ánh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, đại diện cho người lao động gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo Công ty đã luôn lắng nghe ý kiến người lao động và có những chế độ tốt nhất cho người lao động, đồng thời thay mặt ban Chấp hành Công đoàn cam kết với Ban lãnh đạo Công ty sẽ tuyên truyền, vận động và sát cánh cùng người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và xây dựng Công ty phát triển bền vững.


 
Ông Huỳnh Tuấn Anh, Giám đốc Công ty, đại diện người sử dụng lao động phát biểu tại hội nghị.