Sáng ngày 05/10/2015 tại hội trường Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, Công đoàn cơ sở đã tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2022- 2027. Đến tham dự Đại hội, về phía lãnh đạo Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV có đ/c Lý Bửu Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty, đ/c Vũ Phương Thảo - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty. Về phía Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn có đ/c Huỳnh Tuấn Anh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc và đ/c Hứa Trọng Nghi – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT cùng với 128/130 đại biểu được triệu tập đại diện cho 458 đoàn viên công đoàn của đơn vị.
Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2022, phương hướng nhiệm vụ 2022 – 2027 và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội. Đây là sự thể hiện trí tuệ, ý chí và sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn và NLĐ Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn; là sự chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ của Công đoàn Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn và Đảng ủy – Ban Giám đốc Công ty vào thực tiễn của phong trào công nhân và hoạt động của Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đ/c Vũ Phương Thảo – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV và đ/c Huỳnh Tuấn Anh – Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã biểu dương những thành tích mà Công đoàn cơ sở đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; chỉ ra những mặt hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, mong muốn và tin tưởng rằng Công đoàn cơ sở tiếp tục phát huy sự đoàn kết gắn bó chung tay trong lao động sáng tạo, cùng với lãnh đạo Công ty giải quyết những khó khăn của đơn vị. Tổ chức công đoàn luôn sát cánh cùng đoàn viên, người lao động đoàn kết, đổi mới, sáng tạo để xây dựng Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn phát triển bền vững.
Đại hội đã bầu ra BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới gồm 11 thành viên và đ/c Trương Minh Phương Ánh đã được bầu là Chủ tịch Công đoàn cơ sở khóa V, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

     Ban Chấp Hành Công đoàn khóa V, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt Đại hộiCác đại biểu tham dự biểu quyết các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2027.Bà Vũ Phương Thảo–Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội