Lịch cúp nước từ 23g00 ngày 10/12/2022 - 03g00 ngày 11/12/2022 tại P1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 - Quận 5
Lịch cúp nước từ 23g00 ngày 09/12/2022 - 03g00 ngày 10/12/2022 tại P1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 - Quận 5 
Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 30/11/2022 - 05g ngày 01/12/2022 tại Phường 9 - Quận 5

Lịch cúp nước tại khu vực P1,2,9 Q5:
+ Từ 09g30 - 12g00 ngày 01/11/2022.
+ Từ 09g30 - 12g00 ngày 03/11/2022.


Lịch cúp nước tại khu vực P4,8,13 Q5:
+ Từ 09g30 - 12g00 ngày 08/11/2022.
+ Từ 09g30 - 12g00 ngày 09/11/2022.

+ Từ 09g30 - 12g00 ngày 10/11/2022.

Lịch cúp nước từ 10g00 - 17g00 ngày 06/10/2022 tại P13 - Quận 5
Lịch cúp nước từ 09g30 - 13g00 ngày 21/09/2022 tại P9,12 - Quận 5

Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 24/08/2022 - 05g00 ngày 25/08/2022 tại P7,9,10,11,14 - Quận 5