Lịch cúp nước từ 10g00 - 17g00 ngày 29/09/2022 tại P5,6 - Quận 5

Lịch cúp nước từ 10g00 - 14g00 ngày 22/09/2022 tại P7,8 - Quận 5
Lịch cúp nước từ 22g ngày 08/09/2022 - 05g ngày 09/09/2022 tại Phường 14 Quận 5
Lịch cúp nước từ 09g30 - 13g00 ngày 21/09/2022 tại P9,12 - Quận 5

Lịch cúp nước từ21g00 ngày 18/06/2022 - 05g00 ngày 19/06/2022 tại P1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 - Quận 5 
Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 24/08/2022 - 05g00 ngày 25/08/2022 tại P7,9,10,11,14 - Quận 5 
Lịch cúp nước từ 22g ngày 22/08/2022 - 05g ngày 23/08/2022 tại Phường 3,4, Quận 5

Lịch cúp nước tại khu vực P12 Q5:
+ Từ 09g30 - 12g00 ngày 25/07/2022.
+ Từ 22g00 ngày 25/07/2022 - 05g00 ngày 26/07/2022.