Lịch cúp nước từ 21g00 ngày 01/06/2024 - 05g00 ngày 02/06/2024 tại P1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 - Quận 5

Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 31/01/2024 - 05g00 ngày 01/02/2024 tại P12,14 - Quận 5

Lịch cúp nước từ 23g00 ngày 06/10/2023 - 04g00 ngày 07/10/2023 tại P12 - Quận 5
Lịch cúp nước từ 00g - 04g ngày 18/10/2023 tại P12,14 - Quận 5
 
Lịch cúp nước tại khu vực P10 Q5:
+ Từ 09g30 - 11g30 ngày 07/11/2023.
+ Từ 23g00 ngày 08/11/2023 - 04g30 ngày 09/11/2023.