Để đổi mới phương thức quản lý dữ liệu khách hàng, phù hợp với những quy định mới trong Luật Cư trú và Luật Căn cước công dân, đồng thời tạo sự thuận tiện trong việc đăng ký, cắt chuyển định mức nước của khách hàng, Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn đã và đang phối hợp với Ủy ban nhân dân phường, quận trên địa bàn quản lý tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng đăng ký, cập nhật dữ liệu định danh cá nhân tại địa phương.
 Với chủ trương nâng cao chất lượng phục vụ khách hàn, bên cạnh việc thu thập mã định danh của hồ sơ tiếp nhận tại Công ty khi khách hàng liên hệ, từ đầu năm 2023, Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn đã phối hợp với UBND các phường triển khai theo kế hoạch và tiến độ cụ thể, trong đó đã triển khai trên địa bàn quận 5,6,8 và chuẩn bị thực hiện trên địa bàn quận Bình Tân vào tháng 8+9/2023.
Công ty phối hợp cùng Ủy ban nhân dân từng phường để thông tin lịch thu và bố trí nhân viên thu hồ sơ tại địa phương và tư vấn hồ sơ thu thập mã định danh trực tiếp với khách hàng, sau khi đã thực hiện gửi thông báo, hướng dẫn và mẫu phiếu thu thập đến từng khách hàng thông qua nhân viên quản lý đồng hồ nước khi đến nhà khách hàng để biên đọc chỉ số đồng hồ nước hàng tháng.Phối hợp với UBND phường 9, quận 8 tổ chức cuộc họp với đại diện tất cả khu phố để thông báo chủ trương, mục đích và hình thức thu thập mã định danh khách hàng sử dụng nước.Nhân viên Công ty trực tiếp nhận hồ sơ mã định danh tại trụ sở khu phố 04 thuộc phường 8, quận 8

Mặt khác trong thông báo gửi đến khách hàng, Công ty cũng cung cấp đường dẫn trực tuyến (link website) để khách hàng có thể cập nhật dữ liệu định danh trực tuyến dễ dàng, thuận tiện, mọi lúc, mọi nơi một cách kịp thờiHình thức cập nhật mã định danh trực tiếp trên website của Công ty

Việc triển khai nhiều kênh thu thập mã định danh tạo thuận lợi cho khách hàng trong việc lựa chọn hình thức cung cấp phù hợp, về phía Công ty sẽ đẩy nhanh được tiến độ, hoàn thiện cơ sở dữ liệu để thực hiện nhanh chóng, chính xác công tác giải quyết nhu cầu đăng ký định mức nước của khách hàng.
Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn luôn cải tiến, cung cấp nhiều giải pháp mới phù hợp với thời đại 4.0, nâng cao chất lượng phục vụ nhằm mang đến sự thuận tiện và hài lòng cho khách hàng./.