TÓM TẮT TIỂU SỬ
Ông DƯƠNG HỒNG NHÂN
- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng
Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn Một
thành viên; Phó Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam
- Thạc sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Quản lý xây dựng, Cử nhân
xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Cử nhân
Kinh tế Kỹ thuật
- Đại biểu Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh, nhiệm
kỳ 2016 - 2021
Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố
Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026
Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021
Đơn vị bầu cử số: 18 Quận: Bình Thạnh
Ông DƯƠNG HỒNG NHÂN, sinh ngày 26 tháng 10 năm 1972.
Quê quán: xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Hiện cư trú tại: 649/72E Điện Biên Phủ, Phường 25, quận Bình Thạnh, Thành
phố Hồ Chí Minh.
Quá trình công tác của Ông như sau:
- Từ tháng 01 năm 1997 đến tháng 02 năm 2004: Chuyên viên Phòng Kinh tế;
Chuyên viên Tổng hợp Văn phòng Hội đồng nhân dân – Uỷ ban nhân dân quận;
Phó Trưởng phòng Kinh tế - Uỷ ban nhân dân quận Bình Thạnh. Ông được kết nạp
vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19 tháng 12 năm 2000.
- Từ tháng 02 năm 2004 đến tháng 4 năm 2006: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí
thư Đảng ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Phường 2, Đại biểu Hội đồng nhân dân
Phường 2, quận Bình Thạnh.
- Từ tháng 4 năm 2006 đến tháng 12 năm 2007: Phó Chánh Văn phòng Quận
ủy Bình Thạnh.
- Từ tháng 12 năm 2007 đến tháng 11 năm 2013: Trưởng phòng Kinh tế; Quận
ủy viên, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch Uỷ ban nhân dân quận Bình Thạnh.
- Từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 11 năm 2018: Quận ủy viên; Phó Bí thư Đảng
ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty Công ích Quận; Thành viên
Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng nhân dân quận. Đại biểu Hội đồng nhân dân quận Bình
Thạnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
- Từ tháng 11 năm 2018 đến tháng 7 năm 2020: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng
Ban Tổ chức Quận ủy Bình Thạnh; Bí thư Đảng ủy Doanh nghiệp.
- Từ tháng 7 năm 2020 đến nay: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành
viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên; Phó
Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam.
Ông đã được tặng thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2013).
Ông DƯƠNG HỒNG NHÂN được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành
phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số: 18, quận Bình Thạnh.
ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV
VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ DƯƠNG HỒNG NHÂN
Hiện nay, tôi là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty
Cấp nước Sài Gòn (SAWACO). Trong thời gian qua, tôi đã cùng với tập thể lãnh đạo
SAWACO góp phần xây dựng, phát triển thành phố, nâng cao chất lượng sống người
dân, đặc biệt trong lĩnh vực phục vụ cấp nước sạch, an toàn cho nhân dân Thành phố
Hồ Chí Minh.
Tôi vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố giới thiệu ứng
cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X. Nếu được cử tri lựa chọn làm đại
biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, tôi sẽ luôn nỗ lực hoàn thành sứ mệnh của mình
với trọng trách sau:
1. Trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân. Rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo
đức, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh,
không tham nhũng, lãng phí, nói đi đôi với làm.
2. Tôi sẽ đề xuất với Hội đồng nhân dân Thành phố các giải pháp xây dựng các
chính sách hỗ trợ người nghèo, tạo việc làm cho người lao động, tạo môi trường cho
thanh niên, công nhân lao động phát huy đóng góp cho gia đình và xã hội; kiến nghị và
tham mưu cùng Thành phố điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan lĩnh
vực cung cấp nước không còn phù hợp khi áp dụng thực tiễn, gây khó khăn trong việc
phục vụ cấp nước cho nhân dân. Tiếp nhận, giải quyết và phản hồi các kiến nghị của
nhân dân một cách nhanh chóng, hiệu quả.
3. Tôi sẽ đề xuất lãnh đạo Thành phố giải quyết các tồn tại gây khó khăn cho
người dân trên địa bàn ứng cử như: quy hoạch treo, ngập nước, kẹt xe...
4. Lãnh đạo tập thể cán bộ công nhân viên SAWACO thực hiện có hiệu quả Nghị
quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố
lần thứ XI, Nghị quyết Đảng bộ SAWACO lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Cụ thể:
- Triển khai Chương trình đột phá cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông
tin, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Phát huy sức mạnh công nghệ thông tin để
trở thành đơn vị tiên phong thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp
nước sạch. Ứng dụng công nghệ thông tin cải cách các thủ tục hành chính theo hướng đơn
giản, nhanh gọn, tạo thuận lợi và giảm tối đa phiền hà cho khách hàng; tích hợp các dịch
vụ công trực tuyến của ngành cấp nước vào ứng dụng điện thoại chăm sóc khách hàng,
tạo sự tiện lợi trong việc đăng ký dịch vụ cấp nước. Hiện nay, đã triển khai Chương trình
rút ngắn thời gian gắn mới và di dời đồng hồ nước, thực hiện trong 3 ngày làm việc (so
với trước đây là từ 07 -10 ngày).
- Tập trung gắn mới đồng hồ nước và gắn đồng hồ nước trực tiếp đến nhà người
dân thay thế các giải pháp tạm trước đây.
- Phát triển hệ thống uống nước tại vòi, tập trung các trường học, bệnh viện, nơi
công cộng để phục vụ cho rộng rãi các đối tượng nhân dân.
Nếu vinh dự trở thành người đại biểu của nhân dân, tôi sẽ luôn lắng nghe có
trách nhiệm tất cả các vấn đề mà cử tri quan tâm đề đạt, có ý kiến, còn bức xúc. Qua
đó, chuyển tải đầy đủ, kịp thời các ý kiến, hiến kế, bức xúc, kiến nghị đến cơ quan có
thẩm quyền, theo sát quá trình xử lý của các cơ quan chức năng, để phản hồi lại kết
quả cụ thể với bà con cử tri. Đồng thời, bằng kinh nghiệm, chuyên môn của bản thân
có được qua các vị trí công tác, tôi sẽ tham gia, đóng góp trí tuệ của mình vào các vấn
đề thúc đẩy sự phát triển chung của Thành phố. Bản thân tôi nhận thức, làm tốt nhiệm
vụ cung cấp nước sạch cho Nhân dân cũng là góp phần nâng cao chất lượng sống của
người dân Thành phố, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh phát
triển bền vững, vì hạnh phúc của Nhân dân./.