Thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ và Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Công ty được ban hành theo Quyết định số 73/QĐ-CNCL-TCHC, sáng ngày 18/10/2023 Giám đốc – Đại diện người sử dụng lao động đã phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn – Đại diện người lao động tổ chức hội nghị đối thoại định kỳ lần 1 năm 2023. Tham dự hội nghị, gồm có CT. HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát và lãnh đạo phòng-ban-đội, Tổ trưởng công đoàn cùng với 22 thành viên được bầu trong Hội nghị đại biểu người lao động năm 2023 đại diện cho người lao động tham gia đối thoại định kỳ.
Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty hết Quý III năm 2023 và phương hướng thực hiện Quý IV năm 2023, dự kiến kết quả thực hiện SXKD năm 2023; Tình hình thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế và cam kết, thỏa thuận khác tại nơi làm việc, báo cáo về tình hình thu-chi quỹ phúc lợi đến hết Quý III năm 2023.
Hội nghị cũng là dịp để người sử dụng lao động và người lao động trao đổi, chia sẻ về những nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các giải pháp thực hiện để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, cùng với những kiến nghị, đề xuất của đại diện người sử dụng lao động về môi trường, điều kiện làm việc …
Phát biểu tại Hội nghị, Ông Huỳnh Tuấn Anh, Giám đốc Công ty, đánh giá cao ý nghĩa của buổi đối thoại định kỳ, là cầu nối giữa Ban lãnh đạo Công ty với người lao động. Để buổi đối thoại đạt được hiệu quả cao và thiết thực, Giám đốc Công ty cũng đề nghị các thành viên tham gia hội nghị cùng thảo luận, trao đổi với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, kịp thời phản ánh và giải quyết các tâm tư, nguyện vọng chính đáng, mong muốn làm việc tốt hơn của người lao động để xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh, an toàn trong lao động, đề xuất các giải pháp tăng năng suất lao động, góp phần vào việc phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
Bà Trương Minh Phương Ánh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, đại diện cho người lao động gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo Công ty đã luôn lắng nghe ý kiến người lao động và có những chế độ tốt nhất cho người lao động, đồng thời thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn cam kết với Ban lãnh đạo Công ty sẽ tuyên truyền, vận động và sát cánh cùng người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và xây dựng Công ty phát triển bền vững.

 Ông Huỳnh Tuấn Anh, Giám đốc Công ty, đại diện người sử dụng lao động phát biểu tại hội nghị.